Zapisniki

Zapisnik DK 19.05.2016

|

ZAPISNIK

11. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 19.05.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

ASFALTNA LIGA 17. KOLO ( 15.5.2016):

ŠD MLADOST KAMENCI : KMN LIPOVCI

V 34. minuti tekme je bil izključen igralec ŠD MLADOST KAMENCI št. 10 SIMON HORVAT reg.št. 2346 zaradi udarjanja nasprotnega igralca z roko v predelobraza. Nad izključenim igralcem je bil s strani gostujočega gralca storjen prekršek ( vlečenje). Izključeni igralec je nešportno nasilno povratno reagiral in nasprotnika z roko udaril v predel obraza. Intenziteta udarca je bila srednje močna. Poškodba ni bila prehuda in je lahko gostujoči igralec nadaljeval z igro. Izključeni igralec je po prejeti disciplinski kazni nešportno zapustil igrišče in verbalno žalil sodnika tekme tudi v nadaljevanju po odstranitvi ob igrišču.

Delegat tekme je navedeni dogodek podobno opisal. S strani predstavnikov ŠD MLADOST KAMENCI je po tekmi prišlo do verbalnih deliktov z igralci KMN LIPOVCI. Zadeva se je čez nekaj časa umirila.

Izjava igralca za prekršek s prvega odstavka ni bila prejeta in se je to dejstvo upoštevalo pri izreku kazni.Disciplinski sodnik ni našel olajševalnih okoliščin.

Sklep DS št. 36/2015 – 2016 :

Po 6. členu, 8. a, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec ŠD MLADOST KAMENCI HORVAT SIMON reg.št. 2346 kaznuje s ( 6) šestimi tekmami prepovedi nastopanja.          Velja za tekme od 18. kola naprej. Pri izreku kazni se je upoštevala oteževalna okoliščina, da je po izključitvi nadaljeval z žaljenjem. Obrazložitev kazni: 3 tekme za nasilno obnašanje – udarjanje in 3 tekme za žalitve in grožnje do uradnih predstavnikov zveze.

 

Sklep DS št. 37/2015-2016:

EKIPA ŠD MLADOST KAMENCI se po 23.Členu DP MZKMN MS in 6. členu ter 8c) 1. alineja kaznuje z OPOMINOM zaradi verbalnega žaljenja nasprotnikov po tekmi. Ker gre žeza drug i opomin bomo prisiljeni v bodoče podobne prekrške istega kluba sankcinirati z denarnimi kaznimi.

 

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: