Zapisniki

Zapisnik DK 25.5.2016

|

ZAPISNIK

12. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 25.05.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

ASFALTNA LIGA

17. KOLO

ŠD MLADOST KAMENCI : KMN BELTINCI

KMN BELTINCI je pričela tekmo s 4 igralci. Pri rezultatu 8 : 1 v 41. minuti se je tekma zaradi premajhnega števila igralcev KMN BELTINCI ( zaradi poškodb dveh igralcev) predčasno končala.

Rezultat v skladu z 42. členom TP MZKMN MS ostane kot ob prekinitvi 8 : 1, saj bi z drugim rezultatom ostala domača ekipa oškodovana.

Sklep DK št. 38/2015-2016 :

Ekipa KMN BELTINCI se v skladu s 23. členom TP OPOMNI zaradi neodigranja celotne tekme zaradi premajhnega števila igralcev.

KMN PANONSKA : KMN TORPEDO

Tekma ni bila odigrana, saj je predstavnik KMN PANONSKA javil, da ne more zagotoviti zadostnega števila igralcev. Tekma se registrira po 43. členom TP MZKMN MS z rezultatom 0 : 3 za ekipo ŠD TORPEDO.

Sklep DK št. 39/2015-2016 :

Ekipa KMN PANONSKA se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 30,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS . Kazen je zmnajšana za sodniške stroške, saj le ti niso nastali.

Tekom tedna je ekipa KMN PANONSKA sporočila, da odstopa od tekmovanja v letu 2015/2016. Vsi dosedanji rezultati ekipe se priznajo. V skladu z 43. členom, tretji odstavek TP MZKMN MS se vse preostale ne odigrane tekme registrirajo s 3: 0 za nasprotno ekipo.

Sklep DK št. 40/2015-2016:

Tekme KMN Panonska od 18. kola naprej se tako registrirajo do konca prvenstva s 3 : 0 za nasprotnike. V kolikor se ekipa KMN PANONSKA prijavi za tekmovanje v letu 2016/2017 je dolžna poravnati vse stroške in kazni za nazaj.

POMURSKA LIGA:

22. KROG

ŠD SOBOTA: KMN RAZKRIŽJE

V 57.minuti je tekme igralec domačih št. 17 g. MATJAŽ MELEŠ reg.št. 2710 izključen zaradi porivanja nasprotnega igralca v predel prsi brez borbe za žoge po storjenem brezobzirnem prekršku nad njim s strani igralca KMN RAZKRIŽJE. Igralec je po prejetem rdečem kartonu športno zapustil igrišče.

Izjava igralca je bila posredovana in se je upoštevala pri izreku kazni.

Sklep DK št. 41/2015 – 2016 :

Po 6. Členu, 8. a členu, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec ŠD SOBOTA g. MATJAŽ MELEŠ reg. št. 2710 kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Pri izreku kazni se je upoštevala olajševalna okoliščina, da je bila reakcija spontana in nepremišljena na prekršek storjen s strani nasprotnega igralca.

ŠRD KAMENCI : KMN MLADIH ODRANCI

Tekma je bila prekinjena v 52. minuti, saj domačini niso hoteli nadaljevati igre. Rezultat ob prekinitvi 2 : 4. Ker tekma ni bila odigrana do konca in je rezultat 2 :4 neugoden za ekipo KMN MLADIH ODRANCI se tekma registrira v skladu s 48. členom TP MZKMN MS z rezultatom 0 : 3.

Pri odhodu z igrišča je bil sodnik tekme deležen groženj in žalitev s strani predstavnikov ŠRD KAMENCI. Pri tem so izstopali: ALEKS HORVAT – št. 6 reg. št. 2107, ŠARKEZI JOŽEK št.1 reg. št. 2117 in ANDREJ ŠARKEZI – redar na tekmi. Domačin ni plačal stroške sojenja, prav tako ni hotel podpisati zapisnika.

Pritožba je prispela s strani ŠRD KAMENCI. Predstavniki ŠRD KAMENCI ocenjujejo sojenje kot pristransko glede dosoje disciplinskih kazni s strani sodnika, ki naj bi kaznoval samo njihove igralce. To naj bi bil vzrok za zapustitev igrišča.

Poročilo o dogodku je poslal KLUB MLADIH ODRANCI.

KLUB MLADIH ODRANCI trdi nasprotno in ocenjuje sojenje kot pravično za obe ekipi. Omenja se stalno prigovarjanje in poskus vpliva na sodnika s strani domačih igralcev in gledalcev ter redarja od začetka tekme.

Poročilo o dogodku in incidentu je poslal sodnik tekme in hkrati uradna oseba MZKMN MS g. ERIH BABIČ. Po 27.členu disciplinskega pravilnika je uradna oseba MZKMN MS prijavila naslednje posameznike in funkcionarje kluba in sicer za naslednje prekrške :

ALEKS HORVAT reg. št. 2107 – žalitve, komentiranje sojenja

ŠARKEZI JOŽEK reg. št. 2117 – žalitve, komentiranje sojenja

ANDREJ ŠARKEZI – športni delavec, funkcionar - žalitve, komentiranje sojenja

Mnenje vodstva MZKMN MS: Sodnikove odločitve na tekmi so avtonomne in suverene. Disciplinske kazni so v domeni sodnika in je potrebno spoštovati njegove odločitve. Te odločitve ne more spremeniti nihče in so v zvezi s tekmo dokončne. Vsak poskus vpliva na sodnika pa najostreje obsojamo in ne odobravamo. Prav tako ne odobravamo predčasnega odhoda z igrišče ter žaljivo govorjenje in grožnje proti predstavnikom zveze. Vsled navedenega disciplinski sodnik v zvezi s to tekmo izdaja naslednje sklepe:

Sklep DK ŠT. 42/2015-2016 :

Ekipa ŠRD KAMENCI se zaradi prekrškov po 23. Členu DP MZKMN MS in 6. členu tega pravilnika :

- zapustitev igrišča med tekmo, povzročitev prekinitve ali drugo dejanje igralcev ekipe, ki onemogoča odigravanje celotne tekme ali njenega dela

- nepravilno in pomanjkljivo izpolnjevanje zapisnikov o odigranih tekmah,

- slaba in malomarna organizacija tekme ( redarska služba)

-zanemarjanje dolžnosti in obveznosti proti nogometnim in drugim športnim organizacijam,

In 8c) členu 6. Alineja DP MZKMN MS kaznuje z denarno kaznijo in sicer po 8. Členu j) za neizpolnjen zapisnik 12,52 € in neplačana sodniška taksa 30,00 €.

Sklep DK ŠT. 43/2015-2016 :

Po 6. členu, 8. a, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec ŠRD KAMENCI ALEKS HORVAT reg. št. 2107 kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Velja za 23. kolo.  

Sklep DK ŠT. 44/2015-2016 :

Po 6. členu, 8. a, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec ŠRD KAMENCI JOŽEK ŠARKEZI reg. št. 2117 kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Velja za 23. kolo.

Sklep DK ŠT. 45/2015-2016 :

Po 6. členu, 8. b, 10. členu in 22.Členu DP MZKMN MS se funkcionar oziroma športni delavec ŠRD KAMENCI ANDREJ ŠARKEZI kaznuje s prepovedjo opravljanja redarske oziroma katerekoli druge funkcije v klubu za ekipo ŠRD KAMENCI do konca spomladanskega dela tekmovalne sezone 2015/2016 na uradnih tekmah ekipe ŠRD KAMENCI.

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: