Zapisniki

3. seja DISCIPLINSKE KOMISIJE

|

 

ZAPISNIK

3. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.10.2011 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 5.kolo in 6.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

ASFALTNA LIGA 5.kolo in 6.kolo

V 5.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN BELTINCI ekipa ŠD KRAŠČI09 ni poslala zapisnika o tekmi. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

V 6.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN PANONSKA ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila spiska ekip k zapisniku o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

Predsednik DK

ERJAVEC Franc l.r.

Kategorija: