Zapisniki

Zapisnik DK 14.06.2016

|

ZAPISNIK

13. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 14.06.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

ASFALTNA LIGA

20. KOLO

KMN BANGLADEŠ : KMN MURA KROG

Sklep DK št. 41/2015-2016 :

Tekma se registrira z doseženim rezultatom ob prekinitvi 8 : 7. Na DK in TK ni prišla nobena pritožba v zvezi s tekmo in nobena prijava s strani uradnih oseb zveze.

ŠD MLADOST KAMENCI : ŠD TORPEDO

ŠD TORPEDO ni prišel na tekmo. Prav tako ni opravičil izostanka z upravičenim razlogom.

Rezultat v skladu z 43. členom TP MZKMN MS 3 : 0 za domačine ( ŠD MLADOST KAMENCI).

Sklep DK št. 42/2015-2016 :

Ekipa ŠD TORPEDO se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme drugič ) kaznuje z odvzemom treh točk ( 3 točke) v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 2). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

21. KOLO

ŠD TORPEDO : KMN BELTINCI

KMN BELTINCI ni prišel na tekmo. Prav tako ni opravičil izostanka z upravičenim razlogom. Sodniški stroški niso nastali.

Rezultat v skladu z 43. členom TP MZKMN MS 3 : 0 za domačine ( ŠD TORPEDO)

Sklep DK št. 43/2015-2016 :

Ekipa KMN BELTINCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 30,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS . Kazen je zmanjšana za sodniške stroške, saj le ti niso nastali.

POMURSKA LIGA NA TRAVI:

23. KOLO

KMN NEMČAVCI : ŠRD KAMENCI

Ekipa ŠRD KAMENCI se kljub menjavi termina tekme ni udeležila tekme. Prav tako ni opravičil izostanka.

Sklep DK št. 44/2015 – 2016 :

Ekipa ŠRD KAMENCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU : ŠD METEOR MELINCI

Ekipa ŠD METEOR MELINCI ni prišel na tekmo. Pred tekmo je obvestil ekipo domačinov in vodstvo tekmovanja. Sodniški stroški niso nastali.

Rezultat v skladu z 43. členom TP MZKMN MS 3 : 0 za domačine ( KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU).

Sklep DK št. 45/2015 – 2016 :

Ekipa ŠD METEOR MELINCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme drugič ) kaznuje z odvzemom treh točk ( 3 točke) v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 2). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

24. KOLO

ŠD METEOR MELINCI : KMN TEŠANOVCI

V 35. minuti tekem je bil izključen igralec KMN TEŠANOVCI št. 42 PRIMOŽ CIPOT reg. št. 2625 zaradi verbalne žalitve sodnika tekme.

Izjava igralca je bila posredovana disciplinskemu sodniku. V izjavi se igralec opravičuje, vendar meni, da je bil z nekaterimi spornimi odločitvami primoran posredovati pri sodniku. DK meni, da verbalno žaljenje uradnih oseb vsekakor ni pravi način za dosego cilja.

Sklep DK št. 46/2015 – 2016 :

Po 6. Členu, 8. a členu, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN TEŠANOVCI g. PRIMOŽ CIPOT reg. št. 2625 kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Pri izreku kazni se je upoštevala olajševalna okoliščina po 6. členu, da je bila reakcija spontana in nepremišljena.

KMN OLD BOYS : KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

Ekipa domačinov KMN OLD BOYS ob predvidenem času za igranje tekme ni imela zadostno število igralcev za pričetek odigravanja tekme. Vsled tega se tekma ni mogla pričeti.

Rezultat v skladu z 43. členom TP MZKMN MS 3 : 0 za goste ( KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU).

Sklep DK št. 47/2015 – 2016 :

Ekipa KMN OLD BOYS se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS . Skladno s 6. členom se upošteva olajševalna okoliščina, da je domačin poravnal sodniške stroške. Tako znaša dejansko izrečena kazen s strani DK 20,04 €.

25. KOLO:

ŠDMN BAKOVCI : KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

V 59. minuti tekmi je bil izključen igralec KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU št. 6 KARNET MARKO reg. Št. 5536 zaradi verbalne žalitve sodnika in sicer zaradi nestrinjanja s sodniško odločitvijo . Po izključitvi je igrišče zapuščal z ugovarjanjem in nadaljevanjem žalitev.

Izjava igralca ni bila posredovana DK v predvidenem roku. Tako olajševalnih okoliščin razen težke in borbene tekme, ki psihično vpliva na igralce ni zaznati. Pri izreku kazni se je DS posvetoval z delegatom in predstavnikom MZKMN MS na tekmi.

Sklep DK št. 48/2015 – 2016 :

Po 6. Členu, 8. a členu, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI g. MARKO KARNET reg. št. 5536 kaznuje z ( 2) dvema tekmama prepovedi nastopanja.

 

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: