Zapisniki

4.seja DISCIPLINSKE KOMISIJE

|

 

ZAPISNIK

4. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 03.11.2011 ob 19.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 7.kolo, 8.kolo in 9.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

V 9.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in KMN OLD BOYS MS ekipa KMN OLD BOYS ni prišla na tekmo. Ekipa KMN OLD BOYS se po 8.členu c)točke disciplinskega pravilnika in po sklepu skupščine kaznuje z kaznijo –3 točke.

 

V 9.kolu na tekmi med KMN TRNJE in KMN INTER ČRENŠOVCI je igralec KMN INTER ČRENŠOVCI MARTIN TOMPA. Igralec MARTIN TOMPA se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 4 (štirimi) tekmami prepovedi igranja in velja za 10., 11. 12. in 13.kolo.

 

V 9.kolu na tekmi med KMN VIDEM in KMN METEOR MELINCI je igralec KMN METEOR MELINCI  LUKA GRAJ prejel rdeči karton. Igralec LUKA GRAJ se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 10., 11. in 12.kolo.

 

 

ASFALTNA LIGA 7.kolo, 8.kolo in 9.kolo

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenih prekrškov.

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

 

                                                                                                              Predsednik DK

                                                                                                          ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: