Zapisniki

4.seja TEKMOVALNE KOMISIJE

|

 

ZAPISNIK

4. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 03.11.2011 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko)

Opravičeno odsotni: Tušak Zvonko

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

POMURSKA LIGA  7.kolo, 8.kolo in 9.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 9.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in KMN OLD BOYS MS ekipa KMN OLD BOYS ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN NEMČAVCI. Ekipa KMN OLD BOYS se preda v disciplinski postopek DK.

V 9.kolu na tekmi med KMN TRNJE in KMN INTER ČRENŠOVCI je igralec KMN INTER ČRENŠOVCI MARTIN TOMPA prejel rdeči karton. Igralec MARTIN TOMPA se preda v disciplinski postopek DK.

V 9.kolu na tekmi med KMN VIDEM in KMN METEOR MELINCI je igralec KMN METEOR MELINCI  LUKA GRAJ prejel rdeči karton. Igralec LUKA GRAJ se preda v disciplinski postopek DK.

ASFALTNA LIGA 7.kolo, 8.kolo in 9.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

2. Tekoče zadeve

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Predsednik TK

Vereš Darko

Kategorija: