Zapisniki

Zapisnik TK in DK z dne 28.10.2016

|

ZAPISNIK

4. seje TEKMOVALNE IN DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 28.10.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

TEKMOVALNA KOMISIJA:

POMURSKA ASFALTNA LIGA

7. KOLO POMURSKE ASFALTNE LIGE

Vsi doseženi rezultati se priznajo.

Jesenski prvak je postala ekipa ŠD LORDI IVANJKOVCI.

Najboljši strelec po jesenskem delu Sašo Fijavž – ŠD AVTOLIČARSTVO ŠKRINJAR PRISTAVA

KMN LIPOVCI : KMN BELTINCI

V 54. minuti tekme je bil izključen igralec št. 1 ekipe KMN BELTINCI g. ALEŠ ŽEKŠ reg. št. 13900 zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem v čisti situaciji za doseganje zadetka.

Igralec se preda v postopek DK.

POMURSKA LIGA NA TRAVI

TERMINI NEODIGRANIH TEKEM – DELEGIRANJE :

KMN ČARDA: KMN TEŠANOVCI – PONEDELJEK 31.10.2016 OB 17.00 URI V MARTJANCIH

Rezultat tekme : 5 : 6

KMN NEMČAVCI: KLUB MLADIH ODRANCI – SREDA 9.11.2016 OB 19.00 URI V NEMČAVCIH

5. KOLO

Z doseženim rezultatom se registrira tekma 5. kola med KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU: ŠD METEOR MELINCI = 9:3, ki je bila odigrana dne 23.10.2016

8. KOLO

KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI: KMN NEMČAVCI

Tekma ni bila odigrana, saj se ekipa gostov ni pojavila na igrišču v Svetem Juriju. Prav tako v roku 24 ur po tekmi ni poslala obrazložitve o opravičenem izostanku.

Tekma se po uradni dolžnosti registrira s 3:0 za ekipo KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI. Ekipa KMN NEMČAVCI se preda v obravnavo DK.

9.KOLO

Ni bila odigrana tekma med ŠRD SOBOTA: ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA kljub obojestranskemu podpisanemu zapisniku na katerem ni bil naveden vzrok za ne odigravanje navedene tekme.

Ob 10.36 uri tega dne je predsednik zveze prejel klic s strani uradne osebe MZKMN MS ( sodnika ) g. Antona Kovača in prejel prve informacije o ne odigravanju ter morebitnih razlogih za ne odigravanje.

Vodstvo tekmovanja je od uradnih oseb obeh ekip in sodnika tekme zahtevala pojasnila in izjave. Prav tako si je predsednik zveze ob 13.05 uri tega dne   ogledal razmere na navedenem igrišču v lasti ŠD ČERNELAVCI. Tekom tedna je prejel predsednik zveze tudi informacije od lastnika navedenega objekta in infrastrukture na igrišču, kjer domače tekme igra ŠRD SOBOTA ( najemnik).

Ugotovljena dejstva:

Komunikacija med lastnikom in najemnikom ni bila jasna glede datuma odigravanja tekme, zato lastnik ni predhodno že pripravil igrišča.

ŠRD SOBOTA iz objektivnih razlogov ni mogla pripravita igrišča do 10.00 ure, saj ni pravočasno mogla v nedeljo na dan odigravanja do ključev od infrastrukture na navedenem objektu. Potem je bil problem jutranja rosa glede vidljivosti samih označb igrišča.

Uradna oseba zveze je ugotovila, da so bile po ponovnem začrtanju in postavitvi plastičnih markerjev na igrišče zagotovljene razmere za normalno odigravanje tekme.

ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA v svoji izjavi navaja , da ob 10.15 uri ni bila priprava igrišča taka kot bi morala biti po pravilniku in tako vložila izjavo o svojih pogledih na tekmo.

Podpisan je bil zapisnik v katerem ni bilo navedenih nobenih nepravilnosti.

Ob 13.05 uri tega dne je bilo igrišče pripravljeno v zadostni meri za odigravanje tekme.

Sklep tekmovalne komisije :

Na podlagi prejete dokumentacije se vodstvo tekmovanja ne more opredeliti o krivdi posamezne ekipe. Edini merodajni dokument je podpisan zapisnik o tekmi, kjer ni naveden ne rezultat in ne vzrok o ne odigravanju tekme. Ostale izjave in dokumenti so si tako medsebojno nasprotujoče, da tekmovalna komisija druge rešitve kot ponovno delegiranje tekme ne vidi in smatra, da je to najboljša rešitev.

Obe ekipi se predajata v obravnavo DK in sicer :

-          ŠRD SOBOTA zaradi malomarnega organiziranja tekme v smislu tega, da vsaj dan pred tekmo ni preverila pri lastniku objekta stanje infrastrukture in igralne površine;

-          ŠD DOLNJA BISTRICA zaradi neupoštevanja truda organizatorja tekme za še pravočasno izvedbo tekme po navodilih uradne osebe zveze in samovoljno odločitev o zapustitvi tekme ter neupoštevanje uradne osebe zveze, ki je edina merodajna za odločanje o stanju igralne površine v skladu z 23. členom TP za odigravanje tekme.

Prav tako uradna oseba zveze na tej tekmi v skladu z 53. členom TP.

IZDAJA SE SKLEP:

V skladu s 46. členom MZKMN – drugi stavek se delegira ponovna tekma in sicer v nedeljo, dne 12.11.2016 ob 10:00 uri v Černelavcih na igrišču ŠRD SOBOTA. Obe ekipi nosita ponovne stroške tako organizacije kot prihoda na tekmo, vsaka svoje. Vodstvo tekmovanja zagotovi delegata na tej tekmi. Tekma se odigra v kolikor bodo primerne vremenske razmere.

KMN TELEING RAZKRIŽJE : KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

Tekma se v skladu z 52. členom TP po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 3:0 za ekipo KMN TELEING RAZKRIŽJE, saj je ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI odpovedala udeležbo na tekmi zaradi premajhnega števila igralcev. Stroški sodnika niso nastali. Ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU se preda v obravnavo DK.

10.KROG

ŠD METEOR MELINCI : KLUB MLADIH ODRANCI

Tekma je bila v 38. minuti pri rezultatu 2:2 zaradi fizičnega napada na sodnika navedene tekme prekinjena. Zaradi fizičnega napada na sodnika je igralec KLUBA MLADIH ODRANCI reg.št.2037 na tekmi s številko 81 BOROVIČ JERNEJ do nadaljnjega v SUSPENZU in nima pravice igranja in opravljanja del in nalog v zvezi z odigravanjem tekem pod okriljem MZKMN MS.

Navedeni igralec in KLUB MLADIH ODRANCI lahko v roku 48 ur od objave sklepa podata svoje mnenje in izjavo.

SKLEP TK:

Tekma se v skladu z 52. členom TK po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 3:0 za ekipo ŠD METEOR MELINCI.

Zgoraj navedeni igralec se preda v postopek DK.

NK TEŠANOVCI: KMN OLD BOYS

Tekma ni bila odigrana, saj sta se ekipi zadnji trenutek dogovorili za prestavitev. Tekmovalna komisija izdaja sklep, da se mora tekma odigrati dne 12.11.2016 v kolikor bodo vremenske razmere primerne.

Tekmovalna komisija

 

 

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: