Zapisniki

Zapisnik DK 09.11.2016

|

ZAPISNIK

5. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 09.11.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

7. KOLO POMURSKE ASFALTNE LIGE

KMN LIPOVCI : KMN BELTINCI

SKLEP DK :

Igralec ALEŠ ŽEKŠ reg.št.13900 iz ekipe KMN BELTINCI se zaradi preprečitve čiste priložnosti za doseganje zadetka kaznuje z 1 ( eno) tekmo prepovedi nastopanja po 8. a) členu 2). točka in 18.členu DP. Velja za 8. kolo v spomladanskem delu nadaljevanja tekmovanja v PAL.

8.KOLO POMURSKA LIGA

KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU: KMN NEMČAVCI

Ekipa KMN NEMČAVCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme 2 X V TEKOČEM TEKMOVANJU) kaznuje z odvzemom 3 točk in  denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d) členu 2). alineja  in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni. Potrdilo o plačilu kazni je potrebno poslati na mail zveze v določenem roku.

9. KOLO

KMN TELEING RAZKRIŽJE: KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

Ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni. Potrdilo o plačilu kazni je potrebno poslati na mail zveze v določenem roku.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu , da je v danem trenutku ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU predhodno odpovedala udeležbo zaradi premajhnega števila igralcev. Prav tako se je pravočasno odpovedal sodnik. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 6. točka  se izreče denarna kazen v višini 30,00 evrov ( 12.člen).

ŠRD SOBOTA: ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA

SKLEP DK:

Obe ekipi se kaznujeta po 8.c) členu 1). točka z opominom.

Zoper uradno osebo zveze se postopek ustavi.

10. KROG

ŠD METEOR MELINCI: KLUB MLADIH ODRANCI

Prejete so dodatne izjave tako ekipe KLUBA MLADIH ODRANCI ( trener in predstavnik kluba) kot prijavljenega igralca g. Borovič Jernej v predvidenem roku po zapisniku. Prej so bile prejete izjava sodnika in ustna izjava s strani ŠD METEOR MELINCI.

 Na podlagi vseh izjav  se rezultat s strani tekmovalne komisije prizna, torej skladno z 52. členom TP s 3:0 za domačine ( ŠD METEOR MELINCI).

Sodnik tekme g. IGOR GOMBOC je upravičeno prekinil tekmo saj zaradi fizičnega napada med katere se šteje tudi nasilno porivanje s strani igralcev ( rezervnih igralcev) in se sodnik počuti telesno resno ogrožen ima možnost prekinitve tekme brez poprejšnjih ukrepov.

Igralec BOROVIČ JERNEJ ( št.81)  reg. št. 2307 prijavljen zaradi fizičnega napada na sodnika tekme in žaljivega vedenja med in po tekmi.  Prišlo je do fizičnega kontakta srednje intenzitete  in nasilnega porivanja sodnika. Izreče se mandatna kazen po členu 8a) – 3 alineja in 9. členu ter 18. členu  sicer v trajanju 7 mesecev ( 6 mesecev za fizični napad po F. členu Splošna navodila za disciplinsko politiko kaznovanja NZS in E. členu teh navodil 1 mesec za grožnje sodniku med in po tekmi) prepovedi igranja in opravljanja drugih funkcij v klubu vezano na uradne tekme pod okriljem MZKMN MS.

Igralec je v svoji izjavi obžaloval storjeno dejanje. Pri končni določitvi kazni je disciplinski sodnik upošteval tudi predkaznovanost tega igralca v zadnjih 36 mesecih in ugotovil, da obstajajo določene olajševalne okoliščine po 6. členu TP.

Tako se izreče igralcu BOROVIČ JERNEJU kazen v trajanju 6 mesecev prepovedi igranja in opravljanja drugih funkcij v klubu vezano na uradne tekem pod okriljem MZKMN MS. Prepoved začne veljati z dne 5.november 2016 in traja do 5.maj 2017.

 

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: