Zapisniki

4.seja PREDSEDSTVA

|

 

ZAPISNIK

4. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 03.11.2011 ob 17.00 uri v prostorih gostilne Baranja M. Sobota.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko)

Odsotni člani: Tušak Zvonko

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsednik pove, da so se klubi po prejšnji seji organizirali in odigrali vse tekme. Pregledali smo tekmovanje v Pomurski ligi, kjer se je končal jesenski del tekmovanja. Potrjeni so bili vsi rezultati tekmovanja v jesenskem delu Pomurske lige.

Predsedstvo zveze se zaveže, da pregleda pravilnike in uskladi z novimi sklepi, ki so bili sprejeti na skupščini.  Predsedstvo bo pregledalo še tekmovanje v asfaltni ligi za jesenski del tekmovanja.

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

 

Predsednik MZKMN

Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: