Zapisniki

5. seja PREDSEDSTVA

|

 

ZAPISNIK

5. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 17.11.2011 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je pregledalo usklajene pravilnike, ki jih je sprejelo na prejšnji seji. Pregledali smo tekmovanje v Asfaltni ligi, kjer se je končal jesenski del tekmovanja. Potrjeni so bili vsi rezultati tekmovanja v jesenskem delu Asfaltne lige.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

 Predsednik MZKMN

 Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: