Zapisniki

Zapisnik TK in DK 04.05.2017

|

ZAPISNIK TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN MS IN DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN MS Z DNE 4.5.2017

Na podlagi pritožb večih klubov je TEKMOVALNA KOMISIJA preverila nekatere dogodke v pomladanskem delu in izdaja nadaljnje disciplinske sklepe z obrazložitvijo:

Tekma 12. krog:

ŠRD SOBOTA : ŠD TRNJE

Tekme 15. krog:

RŠD KAMENCI : KMN OLD BOYS

ŠRD SOBOTA : ŠD METEOR MELINCI

Tekme 16. krog:

KMN OLD BOYS : ŠD TRNJE

ŠD METEOR MELINCI : KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

KMN MLADIH ODRANCI : KMN NEMČAVCI

12. krog

ŠRD SOBOTA

Tekma 12. kroga z dne 2.4.2017 ni bila odigrana zaradi premajhnega števila domačih igralcev. Ker tudi po preteku 15 minutnega roka ni bilo zadostno število igralcev ŠRD SOBOTA se v skladu s 42. členom TP MZKMN TEKMA registrira z 0:3 za ekipo ŠD TRNJE. Ekipa ŠRD SOBOTA v roku 24 ur ni dokazala in predložila dokazov za opravičen izostanek.

Ekipa ŠRD SOBOTA se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni. Potrdilo o plačilu kazni je potrebno poslati na mail zveze v določenem roku.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu , da je v danem trenutku ekipa ŠRD SOBOTA bila domačin tekme. Prav tako se je plačal sodnik. Stroške priprave igrišča na tekmo nosi ŠRD SOBOTA. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 6. točka  se izreče denarna kazen v višini 10,00 evrov ( 12.člen).

15. krog, 16.krog

KMN OLD BOYS MURSKA SOBOTA

1. Tekmovalna komisija MZKMN MS na podlagi zapisnika tekme 15. Kroga Pomurske nogometne lige na travi sezone 2016/2017 med RŠD Kamenci in KMN Old Boys, kot tudi na podlagi drugih preverljivih dejstev, ugotovlja, da ekipa KMN Old Boys že tretjič v tekmovalni sezoni neupravičeno ni nastopila na tekmi. V predvidenem roku 24 ur ni predložila dokazov za opravičen izostanek.

2. Tekmovalna komisija MZKMN MS na podlagi zgornjega dejstva na podlagi 2. Odstavka 44. Člena tekmovalnega pravilnika ugotavlja po pregledu vseh dejstev, da je ekipa KMN Old Boys v tekmovalni sezoni 2016/2017 prenehala tekmovati po odigranem 15. Krogu.

3. Tekmovalna komisija na podlagi 2. Odstavka 44. Člena tekmovalnega pravilnika ugotovlja, da je ekipa KMN Old Boys prenehala tekmovati preden je odigrala polovico tekem v spomladanski sezoni, zato se se rezultati jesenske sezone ekipe KMN Old Boys priznajo, za odigrane tekme ekipe KMN Old boys v pomladanski sezoni pa se šteje‚ da niso bile odigrane in se preostale tekme ne delegirajo. Vsled navedenega se tekma 16. Kroga med KMN Old Boys in ŠD Trnje sploh ne bi smela delegirati, zato se tekma 16. Kroga med KMN Old Boys in ŠD Trnje registrira po uradni dolžnosti z 0:3 v korist ekipe ŠD Trnje. Vse preostale tekme ekipe KMN Old Boys v spomladanski sezoni se prav tako ne delegirajo in se registrirajo z 3:0 v korist nasprotne ekipe. Tekme ekipe KMN Old Boys v pomladanskem delu, ki pa so bile že odigrane pa se šteje, da niso bile odigrane in se prav tako registrirajo po uradni dolžnosti z 3:0 v korist nasprotne ekipe.

4. Tekmovalna komisija na podlagi drugega odstavka 45. Člena preda ekipo KMN Old Boys v disciplinsko obravnavo disciplinski komisiji.

5. Disciplinska komisija ekipo KMN Old Boys na podlagi 3.) c.) točke 8. Člena disciplinskega pravilnika, 3.) d.) točke 8. člena, kot tudi na podlagi 23. člena zaradi prekrška - neupravičen neprihod na tekmo tretjič v tekoči tekmovalni sezoni in s tem neodigravanje tekme - kaznuje z izključitvijo iz tekmovanja MZKMN MS v tekmovalni sezoni 2016/2017 od 15. kroga naprej.

KMN NEMČAVCI

1. Tekmovalna komisija MZKMN MS na podlagi zapisnika tekme 16. Kroga Pomurske nogometne lige na travi sezone 2016/2017 med KMO ( Odranci) in KMN NEMČAVCI, kot tudi na podlagi drugih preverljivih dejstev, ugotavlja, da ekipa KMN NEMČAVCI že tretjič v tekmovalni sezoni neupravičeno ni nastopila na tekmi. V predvidenem roku 24 ur ni predložila dokazov za opravičen izostanek.

2. Tekmovalna komisija MZKMN MS na podlagi zgornjega dejstva na podlagi 2. Odstavka 44. Člena tekmovalnega pravilnika ugotavlja po pregledu vseh dejstev, da je ekipa KMN NEMČAVCI v tekmovalni sezoni 2016/2017 prenehala tekmovati po odigranem 16. Krogu.

3. Tekmovalna komisija na podlagi 2. Odstavka 44. Člena tekmovalnega pravilnika ugotavlja, da je ekipa KMN NEMČAVCI prenehala tekmovati preden je odigrala polovico tekem v spomladanski sezoni, zato se rezultati jesenske sezone ekipe KMN NEMČAVCI priznajo, za odigrane tekme ekipe KMN NEMČAVCI v pomladanski sezoni pa se šteje‚ da niso bile odigrane in se preostale tekme ne delegirajo. Vse preostale tekme ekipe KMN NEMČAVCI v spomladanski sezoni se prav tako ne delegirajo in se registrirajo z 3:0 v korist nasprotne ekipe. Tekme ekipe KMN NEMČAVCI v pomladanskem delu, ki pa so bile že odigrane pa se šteje, da niso bile odigrane in se prav tako registrirajo po uradni dolžnosti z 3:0 v korist nasprotne ekipe.

4. Tekmovalna komisija na podlagi drugega odstavka 45. Člena preda ekipo KMN NEMČAVCI v disciplinsko obravnavo disciplinski komisiji.

5. Disciplinska komisija ekipo KMN NEMČAVCI na podlagi 3.) c.) točke 8. Člena disciplinskega pravilnika, 3.) d.) točke 8. člena, kot tudi na podlagi 23. člena zaradi prekrška - neupravičen neprihod na tekmo tretjič v tekoči tekmovalni sezoni in s tem neodigravanje tekme - kaznuje z izključitvijo iz tekmovanja MZKMN MS v tekmovalni sezoni 2016/2017 od 16. kroga naprej.

16. krog:

ŠD METEOR MELINCI: KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI se registrira z rezultatom 3:0 po uradni dolžnosti. KMN VIDEM je tekmo odpovedal zaradi premajhnega števila igralcev za tekmo. Dokumenta o opravičenem izostanku ni dostavil.

KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

Ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme 2 X V TEKOČEM TEKMOVANJU) kaznuje z odvzemom 3 točk in  denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d) členu 2). alineja  in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu , da je v danem trenutku ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU predhodno odpovedala udeležbo zaradi premajhnega števila igralcev. Prav tako se je pravočasno odpovedal sodnik. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 6. točka  se izreče denarna kazen v višini 20,00 evrov ( 12.člen).

15. krog:

ŠRD SOBOTA: ŠD METEOR MELINCI se registrira z rezultatom 3:0 po uradni dolžnosti. ŠD METEOR MELINCI je dan pred tekmo obvestil organizatorja, da zaradi obveznosti članov ne more zagotoviti zadostnega števila igralcev. Dokumenta o opravičenem izostanku ni dostavil.

Ekipa ŠD METEOR MELINCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni. Potrdilo o plačilu kazni je potrebno poslati na mail zveze v določenem roku.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu , da je v danem trenutku ekipa ŠD METEOR MELINCI predhodno odpovedala udeležbo zaradi premajhnega števila igralcev. Prav tako se je pravočasno odpovedal sodnik. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 6. točka  se izreče denarna kazen v višini 20,00 evrov ( 12.člen).

Disciplinski sodnik: DARKO VEREŠ

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Kategorija: