Zapisniki

Zapisnik TK in DK 10.05.2017

|

ZAPISNIK TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN MS IN DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN MS Z DNE 10.5.2017

POMURSKA LIGA NA TRAVI:

Vsi doseženi rezultati 17. kroga se priznajo razen tekme:

RŠD KAMENCI : KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU, ki se zaradi premajhnega števila igralcev gostov ni odigrala in se registrira po uradni dolžnosti s 3:0 za ekipo RŠD KAMENCI po 42. členu TP MZKMN MS.

KMN NEMČAVCI : KMN OLD BOYS se registrira kot neodigrana zaradi prenehanja tekmovanja OBEH EKIP.

POMURSKA LIGA ASFALT ( PAL):

Doseženi rezultati 10. kola lige PAL se priznajo razen:

ŠD KRIM MALA NEDELJA: KMN MURA-KROG se po odpovedi gostujoče ekipe zaradi premajhnega števila igralcev registrira po uradni dolžnosti s 3 : 0 za ekipo ŠD KRIM MALA NEDELJA po 42. členu TP MZKMN MS.

ŠD PRISTAVA: KMN LIPOVCI se po odpovedi gostujoče ekipe zaradi premajhnega števila igralcev registrira po uradni dolžnosti s 3 : 0 za ekipo ŠD PRISTAVA po 42. členu TP MZKMN MS.

V obravnavo DK se predajo:

1). DENIS VAMBERGER – ŠD LORDI IVANJKOVCI – PREKRŠEK V ČISTI PRILOŽNOSTI ZA ZADETEK

2). JOŽE BAVČAR – KMN PANONSKA – ODSTRANITEV URADNE OSEBE S TEHNIČNEGA PROSTORA ZARADI ŽALITEV, VSTOPA NA IGRIŠČE IN ODRIVANJA URADNE OSEBE ZVEZE.

17. KROG – POMURSKA LIGA NA TRAVI

KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU

1. Tekmovalna komisija MZKMN MS na podlagi zapisnika tekme 17. Kroga Pomurske nogometne lige na travi sezone 2016/2017 med RŠD KAMENCI in KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU, kot tudi na podlagi drugih preverljivih dejstev, ugotovlja, da ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU že tretjič v tekmovalni sezoni neupravičeno ni nastopila na tekmi. V predvidenem roku 24 ur ni predložila dokazov za opravičen izostanek.

2. Tekmovalna komisija MZKMN MS na podlagi zgornjega dejstva na podlagi 2. Odstavka 44. Člena tekmovalnega pravilnika ugotavlja po pregledu vseh dejstev, da je ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU v tekmovalni sezoni 2016/2017 prenehala tekmovati po odigranem 17. Krogu.

3. Tekmovalna komisija na podlagi 2. Odstavka 44. Člena tekmovalnega pravilnika ugotavlja, da je ekipa KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU prenehala tekmovati, ko je odigrano polovica tekem v spomladanski sezoni, zato se rezultati jesenske sezone ekipe KMN VIDEM priznajo. Vse preostale tekme ekipe KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU v spomladanski sezoni se prav tako ne delegirajo in se registrirajo z 3:0 v korist nasprotne ekipe. Tekme ekipe KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU v pomladanskem delu, ki pa so bile že odigrane pa se šteje, da se vsi doseženi rezultati priznajo.

4. Tekmovalna komisija na podlagi drugega odstavka 45. člena preda ekipo KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU v disciplinsko obravnavo disciplinski komisiji.

5. Disciplinska komisija ekipo KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU na podlagi 3.) c.) točke 8. Člena disciplinskega pravilnika, 3.) d.) točke 8. člena, kot tudi na podlagi 23. člena zaradi prekrška - neupravičen neprihod na tekmo tretjič v tekoči tekmovalni sezoni in s tem neodigravanje tekme - kaznuje z izključitvijo iz tekmovanja MZKMN MS v tekmovalni sezoni 2016/2017 od 17. kroga naprej.

11. krog LIGA PAL:

ŠD KRIM MALA NEDELJA : KMN LIPOVCI se registrira z rezultatom 3:0 po uradni dolžnosti. KMN LIPOVCI je na dan tekme obvestil organizatorja, da zaradi obveznosti članov ne more zagotoviti zadostnega števila igralcev. Dokumenta o opravičenem izostanku ni dostavil.

Ekipa KMN LIPOVCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu , da je v danem trenutku ekipa KMN LIPOVCI predhodno odpovedala udeležbo zaradi premajhnega števila igralcev. Prav tako se je pravočasno odpovedal sodnik. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 1. točka  se izreče OPOMIN.

ŠD PRISTAVA : KMN MURA - KROG se registrira z rezultatom 3:0 po uradni dolžnosti. KMN MURA – KROG je na dan tekme obvestil organizatorja, da zaradi obveznosti članov ne more zagotoviti zadostnega števila igralcev. Dokumenta o opravičenem izostanku ni dostavil.

Ekipa KMN MURA-KROG se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu , da je v danem trenutku ekipa KMN MURA-KROG predhodno odpovedala udeležbo zaradi premajhnega števila igralcev. Sodnik je že prispel na prizorišče, zato se mu refundirajo stroški nastali v zvezi s tem. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 6. točka  se izreče denarna kazen v znesku 12,52 €.

ŠD LORDI IVANJKOVCI : KMN BELTINCI

Igralec DENIS VAMBERGER reg.št. 2809 iz ekipe ŠD LORDI IVANJKOVCI se zaradi preprečitve čiste priložnosti za doseganje zadetka kaznuje z 1 ( eno) tekmo prepovedi nastopanja po 8. a) členu 2). točka in 18.členu DP. Velja za 11. kolo v spomladanskem delu tekmovanja v PAL.

KMN PANONSKA : KMN BANGLADEŠ

Uradna oseba KMN PANONSKA trener JOŽE BAVČAR je v 39. minuti z vstopom na igrišče, žaljenjem sodnika in odrivanjem sodnika storil prekršek po 22.členu DP MZKMN MS alineja 1 in alineja 2. Izreče se mu disciplinski ukrep prepovedi opravljanja funkcije trenerja in druge uradne osebe po 8. b) členu 2. točka in 10. členu na vseh preostalih tekmah pomladanskega dela tekmovanja v ligi PAL . Pri izreku kazni se je upoštevala olajševalna okoliščina po 6. členu, da se je za dejanje po koncu tekme opravičil.

Disciplinski sodnik: DARKO VEREŠ

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Kategorija: