Zapisniki

5. seja TEKMOVALNE KOMISIJE

|

 

ZAPISNIK

5. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 17.11.2011 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

 

ASFALTNA LIGA 10.kolo in 11.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 10.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN INTER DOMAJINCI ekipe KMN INTER DOMAJINCI ni bilo na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za ekipo KMN BANGLADEŠ. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 11.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN TURNIŠČE ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni poslalo zapisnika tekme. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

  Predsednik TK 

  Vereš Darko

Kategorija: