Zapisniki

Zapisnik TK in DK 25.05.2017

|

ZAPISNIK TEKMOVALNE IN DISCIPLINSKE KOMISIJE Z DNE 25.5.2017

TEKMOVALNA KOMISIJA:

13. KOLO - TEKMA KMN LIPOVCI: KMN MURA-KROG se zaradi pomanjkanja sodnikov prestavi na 19:20 uro oziroma do prihoda delegiranega sodnika.

12. KOLO LIGA PAL

ŠD LORDI IVANJKOVCI: KMN LIPOVCI

Tekma ni bila odigrana, saj gostujoča ekipa KMN LIPOVCI ni prispela na kraj odigravanja tekme. Po uradni dolžnosti se tekma registrira s 3:0 za domačo ekipo. Ekipa KMN LIPOVCI se preda v postopek DK. Ekipa Lipovci v roku 24 ur ni dostavila dokazila o upravičenem izostanku.

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Ekipa KMN LIPOVCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme 2 X V TEKOČEM TEKMOVANJU) kaznuje z odvzemom 3 točk in  denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d) členu 2). alineja  in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni.

Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6.členu. Skladno s pravilnikom 8.c) člen 6. točka  se izreče denarna kazen v višini 50,00 evrov ( 12.člen).

NAPROŠAMO EKIPO KMN LIPOVCI DA SE DO PETKA 26.5.2017 ODLOČI O NADALJNJEM TEKMOVANJU V TEJ SEZONI, SAJ JI V NASPROTNEM PRIMERU GROZI IZKLJUČITEV IZ TEKMOVANJA V KOLIKOR SE NE BO ODIGRALA ŠE TRETJA TEKMA V TEKOČEM TEKMOVANJU.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Kategorija: