Zapisniki

5.seja DISCIPLINSKE KOMISIJE

|

 

ZAPISNIK

5. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 17.11.2011 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

ASFALTNA LIGA 10.kolo in 11.kolo

 

V 10.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN INTER DOMAJINCI ekipe KMN INTER DOMAJINCI ni bilo na tekmo. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 11.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN TURNIŠČE ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni poslalo zapisnika tekme. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: