Zapisniki

Zapisnik TK in DK 12.06.2017

|

TEKMOVALNA IN DISCIPLINSKA KOMISIJA MZKMN MS Z DNE 12.06.2017

POMURSKA ASFALTNA LIGA

Ekipa KMN LIPOVCI je dva kroga pred koncem prvenstva obvestila MZKMN MS, da zaradi kadrovskih težav predaja obe tekmi. Ker je s tem nastopil tudi pogoj o avtomatičnem prenehanju tekmovanja v tej sezoni je tako KMN LIPOVCI izstopil iz tekmovanja. Ne odigrani tekmi do konca prvenstva se registrirata z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo. V prvi tekmi KMN MURA KROG in v drugi tekmi KMN BELTINCI. Po plačilu vseh obveznosti do zveze se ekipa KMN LIPOVCI lahko prijavi za tekmovanje v naslednji sezoni po pravilniku.

Ekipo KMN LIPOVCI se kljub izstopu iz tekmovanja za leto 2016/2017 povabi na sodelovanje na zaključnem turnirju ,, ZELKOV TURNIR 2017,, s strani organizatorja turnirja. Od ekipe KMN LIPOVCI se pričakuje, da povabilo sprejme.

POMURSKA LIGA NA TRAVI

(ZAOSTALI PRIMER) TEKMA OLD BOYS : KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU ( 17.04.2017)

Disciplinski postopek je sprožil disciplinski sodnik na podlagi sklenjenega pisnega sporazuma z drugimi zvezami malega nogometa glede izmenjave podatkov in po uradni dolžnosti, ko se je ugotovilo, da se je z navedeno zadevo kršilo določbe DP MZKMN MS. Disciplinski postopek je sprožen še v roku 7. člena DP MZKMN in sicer dne 25.05.2017.

S strani UO MZKMN MS je bila ekipa KMN OLD BOYS skladno z 29. členom DP MZKMN pisno obveščena, da lahko pisno pojasni navedbe v zvezi z zapisnikom tekme in nekaterimi slikami iz spletnih medijev. Ker ekipa KMN OLD BOYS tega ni storila do predvidenega datuma 08.06.2017 lahko disciplinski sodnik razsodi brez njihovega pojasnila na podlagi dokazov in dejstev.

Tekmovalna komisija na podlagi 52. člena TP MZKMN registrira navedeno tekmo z 0 : 3 za ekipo KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU in se tako razveljavi prvotno dosežen rezultat 6 : 2 za ekipo KMN OLD BOYS.

52. člen TP MZKMN MS :

Po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve zainteresirane ekipe, se tekmo registrira z rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipe, ki je kriva za enega od naslednjih prekrškov, če ni dosegla ugodnejšega rezultata:

• če je nastopila z igralcem, ki pred začetkom tekme ni bil vpisan v zapisnik o tekmi,

• če je nastopila z igralcem, ki ni bil identificiran skladno z določbami tega pravilnika

Ekipa KMN OLD BOYS je namreč nastopila z igralcem s številko 16 v zapisnik vpisan kot DARKO IVANČIČ. Ker le ta igralec s št. 16 na hrbtu 100 % verodostojno ni bil DARKO IVANČIČ, temveč na podlagi nepristranske priče in slikovnih dokazov s tekme DANIJEL FARŠANG ( reg. št. 5420) je prišlo do kršitev 52. člena TP MZKMN MS, ki so podlaga za registriranje rezultata za nasprotno ekipo.

Skladno s 23. členom DP MZKMN MS se ekipa KMN OLD BOYS zaradi alineje iz te točke pravilnika

- nepravilno in pomanjkljivo izpolnjevanje zapisnikov o odigranih tekmah,

Kaznuje z opominom skladno z določbami 8. člena c ) prekrški ekip 1. člen DP MZKMN MS.

Disciplinski sodnik:

DARKO VEREŠ, l.r.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Kategorija: