Zapisniki

Zapinik predsedstva 30.01.2012

|

 

ZAPISNIK

6. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 30.01.2012 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo zveze sprejme sklep, da se skupščina izvede dne 28.02.2012 ob 17.00 uri. Prestopni rok za spomladanski del prvenstva je od 01.03.2012 do 10.03.2012.

Sodniški seminar za asfaltno ligo se izvede 23.02.2012 ob 18.00 uri v gostilni Baranja.

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

 

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: