Zapisniki

Zapisnik skupščina 16.08.2017

|

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA MURSKA SOBOTA

MLADINSKA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA

ZAPISNIK skupščine MZKMN Murska Sobota, ki je potekala dne 16.8.2017 ob 18.00 uri v prostorih hotela Zvezda v Murski Soboti.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Poročila o tekmovanju 2016/2017
 6. Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi
 7. Razpored tekmovanj v obeh ligah
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

1.) Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS, se zahvalil prisotnim za  prihod na skupščino.

 1. Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so predlagani naslednji kandidati:

Predsednik: Darko Vereš

Člana: Darko Tratnjek, Robert Vinkovič

Zapisnikar: Robert Šooš

Predlog je bil soglasno sprejet.

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlagani dnevni red se prebere in se soglasno sprejme.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 13 članov od 20 vabljenih.

5.) Poročila o tekmovanju 2016/2017

Poročilo poda Darko Vereš za predsedstvo, disciplinsko komisijo in Darko Tratnjek za tekmovalno komisijo.

Čeprav je bilo burno tekmovalno leto za vse klube kakor tudi za disciplinsko komisijo, smo ob koncu prvenstva uredili vse odprte zadeve. Disciplinska komisija je obravnavala vse prekrške in v skladu z disciplinskim pravilnikom ukrepala ter v spomladanskem delu prvenstva v travnati ligi izključila 3 ekipe, v asfaltni ligi pa je ena ekipa sama izstopila iz tekmovanja.

Zmagovalec v travnati ligi je bila ekipa ŠD TRNJE, drugo mesto ŠD DOLNJA BISTRICA in tretji TELEING RAZKRIŽJE. V asfaltni ligi je prvo mesto osvojila ekipa ŠD PRISTAVA, drugo mesto ŠD MALA NEDELJE in tretji ŠD LORDI IVANJKOVCI. Vse ekipe bodo na skupščini prejele medalje za svoje igralce in osvojena mesta.

Darko Tratnjek pojasni, da je v asfaltni ligi bilo tekmovanje na nivoju in vse tekme odigrane, razen ekipa KMN LIPOVCI so ob koncu tekmovanja izstopili iz lige.

6.) Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi

Pomurska liga

Na podlagi prijav klubov, skupščina sprejme sklep, da se formira pomurska liga z 10 člani za sezono 2017/2018. Sklep je soglasno sprejet.

Asfaltna liga

Na podlagi prijav klubov skupščine sprejme sklep, da se formira pomurska liga asfalt z 7 člani za sezono 2017/2018. Sklep je soglasno sprejet.

7.) Razpored tekmovanj v obeh ligah

Razpored tekmovanj

Začetek prvenstva v pomurski ligi je 03.09.2017, konec jesenskega dela pa je 05.11.2017. Pari prvega kola so:

1. ŠD DOLNJA BISTRICA : ŠD TRNJE

2. KMN ODRANCI : ŠD METEOR MELINCI

3. NK TEŠANOVCI : KMN BAKOVCI

4. RŠD KAMENCI : RŠD SOBOTA

5. KMN TELEING RAZKRIŽJE : ŠD MORAVSKE TOPLICE

6. KMN ČARDA MARTJANCI : PROSTI

Pravila igranja v travnati igri ostanejo ista kot lansko leto. Izvajanje outa ostane isto kot lansko leto z nogo. Igra se dvakrat 30 minut.

Začetek prvenstva v pomurski ligi asfalt je 03.09.2017, konec jesenskega dela pa je 22.10.2017. Pari prvega kola so:

 1. KMN BANGLADEŠ : KMN CAFFE PERLA
 2. KMN LIPOVCI : KMN BELTINCI
 3. KMN MURA KROG: ŠD LORDI IVANJKOVCI
 4. ŠD PRISTAVA : ŠD KRIM MALA NEDELJA
 5. KMN PANONSKA : PROSTI

Pravila igranja v asfaltni ligi bodo ista kot dosedaj, oziroma se sodniki in obe ekipi zmenijo pred tekmo.

8.) Pobude in vprašanja

Klubi dajo pobudo in predsednik jih pri tem podpre, da je potrebno zaradi medsebojnega razumevanja tekme odigrati po razporedu. V primeru, da ni mogoče odigrati tekme na termin se klubi naj dogovorijo za preložitev. Tudi če lahko tekmo odigrajo med tednom ob sredah.

Apelira se na predsedstvo in delegiranje sodnikov, da naj lokalne derbije sodijo boljši sodniki zaradi kvalitete igranja in sojenja.

Klubi želijo, da sodniki s sabo prinesejo zapisnik in dostavijo zapisnik o tekmi. Prav tako sodniki naj klubov dostavijo obračun stroškov sojenja. Predsedstvo sprejme sklep, da sodniki s sabo prinesejo predizpolnjen zapisnik in ga v roku 48 ur po tekmi dostavijo na zvezo.

Zapisniki ostanejo v isti vsebini kot dosedaj, v asfaltni ligi je potrebno izbrisati zeleni karton iz zapisnika o tekmi.

Zimski turnir naj bi se letos organiziral v mesecu januarju (13. januar 2018) in izpeljal za vse klube spet v telovadnici ekonomske šole v Murski Soboti. Predstavniki klubov se strinjajo z izvedbo zimskega turnirja.

Združenje SMZ organizira turnir za slovenski pokal malo nogometnih klubov, ki bo v mesecu septembru v Gornji Radgoni. Klubi kateri se prijavijo se jim tekme preložijo na nove termine.

Zaključni turnir ostane tudi za naslednjo sezono. Organizator zaključnega turnirja Zelkov memorial bo ŠD LORDI IVANJKOVCI.

9.) Razno

Članarina ostane ista kot v spomladanskem delu, to je 100,00 eur za travnato ligo in 90,00 eur za asfaltno ligo. Rok plačila do 30.08.2017.

Skupščina zaključena ob 19.30 uri.

 Zapisnikar:                                                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                           Darko Vereš

Kategorija: