Zapisniki

Zapisnik TK in DK 08.11.2017

|

ZAPISNIK TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN MS IN DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN MS Z DNE 08.11.2017

SKLEPI TEKMOVALNE IN DISCIPLINSKE KOMISIJE z dne 8.11.2017

ZAOSTALI PRIMER:
Sklep TK 7/2018:
Tekma med KMN TELEING RAZRIŽJE : ŠD METEOR MELINCI se registrira z rezultatom 3:0 za ekipo KMN TELEING RAZKRIŽJE po 48. členu tekmovalnega pravilnika.
Obrazložitev: Po sklepu TK 5/2018 z dne 30.10.2017 je prispela izjava KMN TELEING RAZKRIŽJE in poročilo sodnika po tekmi. Telefonsko so bile poslane izjave s strani ŠD METEOR MELINCI, sodnika tekme in predstavnikov kluba KMN TELEING RAZKRIŽJE neposredno po tekmi. Tekma je bila prekinjena pri rezultatu 1:0 v zadnji minuti prvega polčasa. Igralci ŠD METEOR MELINCI so zaradi kazni že imeli dva igralca manj. Po novem prekršku so se zaradi nestrinjanja z odločitvijo sodnika ,, ZARADI PRISTRANSKEGA SOJENJA – op. Mnenje ŠD METEOR MELINCI,, odločili, da ne bodo nadaljevali s tekmo in so zapustili igrišče. Ker poimensko nismo prejeli PRIJAVE zoper nobenega igralca se kaznuje klub ŠD METEOR MELINCI.

Sklep DK 10/2018 :
ŠD METEOR MELINCI se zaradi zapustitve igrišča in povzročitve prekinitve kaznuje po 8.c). členu prva točka in 23. členu DP MZKMN MS s kaznijo OPOMIN. V tekmovanju FAIR PLAY se prišteje 20 točk zaradi povzročitve prekinitve. Klub se opozarja, da vodstvo tekmovanja ne more tolerirati verbalnih izgredov, ki kompromitirajo tako akterje tekme kot gledalce, ki se jih je zbralo na tej tekmi veliko in so razočarani zapuščali prizorišče.
Sklep TK 8/2018:
Tekma 10. kroga med ekipama RŠD KAMENCI : ŠD METEOR MELINCI ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ŠD METEOR MELINCI. Na prizorišču so se pojavili 4 igralci ŠD METEOR MELINCI. Ker vodstvo tekmovanja ni prejelo v predvidenem roku obvestila o opravičenem izostanku se smatra izostanek kot neupravičen. Tekma se registrira po uradni dolžnosti po 42. členu TP z rezultatom 3: 0 za ekipo RŠD KAMENCI. Ekipi ŠD METEOR MELINCI se prišteje v tekmovanju FAIR PLAY 15 točk.
Sklep DK 11 /2018:
Ekipa ŠD METEOR MELINCI se zaradi prvega neupravičenega izostanka s tekme v tekočem tekmovanju kaznuje po 8. členu DP MZKMN MS alineja d) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 €.
PAL LIGA :
ZAOSTALA TEKMA 8. KROG:
KMN LIPOVCI: ŠD KRIM MALA NEDELJA

SKLEP DK 12/2018 : Igralec KMN LIPOVCI VERBANČIČ ALEŠ reg. št. 3201 je bil izključen v 16. minuti zaradi grobega prekrška nad gostujočim igralcem in verbalnega obračunavanja z njim. Po izključitvi je zapustil igrišče in se po tekmi opravičil pri sodniku. Kaznuje se s prepovedjo igranja na (2) dveh tekmah po 8. a) členu 2). točka in 18.členu ter 19. členu DP MZKMN MS.
Pri izreku kazni se je upoštevala izjava sodnika, saj igralec v predvidenem roku 48 ur po končani tekmi ni posredoval svoje izjave.

SKLEP DK 13/2018 : Igralec ŠD KRIM MALA NEDELJA JAUŠOVEC DANIEL reg. št. 2837 je bil izključen v 16. minuti zaradi poskusa nasilnega obračunavanja nad igralcem KMN LIPOVCI in v nadaljevanju verbalnega obračunavanja z njim. Po izključitvi je zapustil igrišče in se po tekmi opravičil pri sodniku. Kaznuje se s prepovedjo igranja na (2) dveh tekmah po 8. a) členu 2). točka in 18.členu ter 19. členu DP MZKMN MS.
Pri izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina po 6. členu DP in sicer da je dejanje po mišljenju sodnika nepremišljena, spontana reakcija zaradi prekrška storjenega nad njim... Pri izreku kazni se je upoštevala izjava sodnika, saj igralec v predvidenem roku 48 ur po končani tekmi ni posredoval svoje izjave.

Vodja TK Pomurske lige na travi:
DARKO VEREŠ l.r.
Disciplinski sodnik MZKMN MS:
DARKO VEREŠ l.r.

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Kategorija: