Zapisniki

Zapisnik skupščine MZKMNMS 01.03.2018

|

ZAPISNIK SKUPŠČINE KLUBOV MZKMN MS

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 01.03.2018 ob 18.00 uri v Murski Soboti

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Poročila
 • ­predsednika
 • predsednika tekmovalne komisije
 • predsednika disciplinske komisije
 • finančno poročilo
 • predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih in sprejem poročil

7.) Plan dela 2018 in finančni plan 2018

9.) Razprava o začetku spomladanskega dela tekmovalne sezone 2017/2018 (prestopni rok od 01.02.-28.02.2018)

8.) Članarina – pomladanski del.

9.) Pobude in vprašanja

10) Razno

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik zveze g. Darko Vereš je  z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik: Darko Vereš

Člana: Sašo Horvat

Darko Tratnjek

Zapisnikar: Darko Vereš

Overitelja: Šadl Kristjan, Gregor Recek

3.) Dnevni red

Dnevni red skupščine se potrdi soglasno.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna po preteku 30 minut od pričetka, ko je za sklepčnost potrebna prisotnost ena tretjina članov. Prisotnih je 8 članov skupščine od 21 vabljenih.

5.) Poročila:

Predsednik MZKMN MS:

Predsednik zveze g. Darko Vereš izjavi, da sta ne odigrani še dve tekmi in sicer ena v asfaltni ligi in ena v travnati ligi. Finančno je bilo poslovanje zadovoljivo, lahko bi bilo boljše. Plačila so z zamikom, potrebno bo plačati zaostale obveznosti pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva.

Predsednik tekmovalne komisije:

V travnati ligi 1 tekma ni bila odigrana, in se bo odigrala pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva. Dve tekmi sta bili končani predčasno, dve pa ne odigrani zaradi neprihoda ekip. Dogovori med klubi so slabi. Opozarja se na pregled delegiranega kola in sicer v četrtek, ko so objavljene vse spremembe pred kolom za vikend.

V asfaltni ligi ni bila odigrana ena tekma. Posebej incidentov ni bilo, nekaj rdečih kartonov. Posebnosti ni bilo.

Morebitne kazni se bodo izmenjale med vsemi zvezami in bodo učinkovale pri vseh zvezah.

Turnir v dvorani je bil izveden 28.01.2018. Udeležile so se ga vse prijavljene ekipe ( 16 ). Kazni se ne prenašajo v prvenstvo.

Predsednik disciplinske komisije:

Izdanih je bilo 13 disciplinskih sklepov in 7 sklepov tekmovalne komisije.

Kaznovanih je bilo v jesenskem delu 3 igralci na travi in 7 na asfaltu. Od teh 10 so 4 igralci sodelovali v dveh malo večjih incidentih, kjer je prišlo po prekršku na igrišču še do verbalnega in fizičnega obračunavanja.

Predstavnik računovodskega podjetja Robert Šooš  je pripravil finančno poročilo za leto 2017. V njegovem imenu poda poročilo Darko Vereš. Prihodki in odhodki cca 5.000,00 evrov. Opozori se na dolg nekaterih klubov, ki bodo prejeli opomine.

Nadzorni odbor v sestavi g. Aleš Žekš, g. Mitja Smej je pregledal podano finančno poročilo o delovanju MZ KMN MS in se strinja s predloženim stanjem in daje svoje soglasje k sprejemu zaključnega računa za leto 2017.

 1. Razprava po poročilih

Razprave po poročilih ni bilo. Poročila so bila soglasno sprejeta.

 1. Plan dela 2018 in finančni plan 2018

Plan dela je izpeljati spomladanski del prvenstva v obeh ligah. Realiziran je že dvoranski zimski turnir. Zmagovalec ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA. Zmagovalec Pomurske lige na travi se uvrsti na turnir za prvaka Pomurje, ki bo 23.6.2018 v organizaciji lige Zahodno Goričko (predvidoma ŠD Gornji Slaveči).

Finančno ovrednoten plan je v isti višini kot v letu 2017. Prihodki in odhodki v višini 5.000,00 eur.

8.)  Začetek prvenstva 2016/2017 - pomlad

 • Prestopni rok za igralce travnate lige je od 01.02.2018 do 10.03.2018
 • prestopni rok za igralce asfaltne lige je od 01.02.2018 do 09.03.2018.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Asfaltno A ligo bi se začelo 06.04.2018, in zadnje kolo 27.05.2018. Igra se tudi za prvi maj.Zelkov zaključni turnir 02.06.2018 v Ivanjkovcih ( ŠD LORDI Ivanjkovci).

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Pomursko ligo bi se začelo 31.03.2018, zadnje kolo 10.06.2018. ŠD MELINCI je predložilo na skupščino prošnjo za odigravanje spomladanskega dela prvenstva v gosteh zaradi nedokončane sanacije in novogradnje igrišča. Njihovi prošnji se ugodi. Predlog zveze je, da moštva domačinov tudi v tem primeru poravnajo stroške sodnikov, saj predvidevamo da bo zaslužek od prodaje pijače odtehtal ,, domačo,, tekmo.

O prošnji za naslednjo tekmovalno sezono in s tem, da bi tudi gostuječe tekme ŠD MELINCI igrale kot domačini se bo odločalo na poletni skupščini pred novo sezono.

Ne odigrana tekma v travnati ligi se morata odigrati pred začetkom prvenstva. Ekipi se dogovorita o terminu, v nasprotnem primeru pa bo termin določila tekmovalna komisija.

V travnati ligi se prva tri kola odigrajo ob 19.00 uri, namesto ob 20.00 uri zaradi vremena.

9.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 100,00 eurov, travnata liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov. Sklep se soglasno potrdi.

10) Pobude in vprašanja

Preložitev tekem je potrebno urediti in se dogovoriti ter seznaniti predstavnika tekmovalne komisije. Apelira se na vse klube, da je potrebno potem tudi tekme odigrati na dogovorjen termin tekme. 

Problem na tekmah obeh lig je, da se reflektorji prižgejo prepozno. Prižgati jih je potrebno vsaj 15 minut pred tekmo.

Za registracije novih igralcev je potrebno oddati kartonček z imenom in priimkom, rojstnimi podatki in brez slike. Seznam igralcev in zapisnik je narejen samo z imenom in priimkom ter registrsko številko. Potrebno je opozoriti igralce, da se pri registriranju za klube preveri ali so še kje drugje registrirani ( druge zveze), da ne bodo tam kaznovani. Mi tega ne bomo preverjali razen ob prejetih mandatnih kaznih ( večjih od 3 mesecev), ki so jih prejeli še kje drugje. Dovoljuje se igranje istočasno v asfaltni in travnati ligi ( dvojna registracija) razen na dvoranskem turnirju, kjer lahko igra isti igralec samo za eno moštvo.

11) Razno

Skupščina SMZ katere člani smo bo 09.03.2018. V okviru SMZ se dogovarja reprezentančna akcija v novi mednarodni zvezi malega nogometa ( ISF). Kot člani bomo predlagali v nabor tudi naše najboljše igralce.

Skupščina je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisnikar:                                                            Predsednik delovnega predsedstva:

Darko Vereš                                                                   Darko Vereš l.r.

Kategorija: