Zapisniki

6. seja Tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

6. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 04.04.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

 

ASFALTNA LIGA 12.kolo in 13.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

V 12.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN BELTINCI, domača ekipa k zapisniku ni priložila prijave igralcev obeh klubov. Klub KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 13.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN KERENČIČEVA, domača ekipa k zapisniku ni priložila prijave igralcev domačega kluba. Klub ŠD KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

Tekmovalna komisija je pregledala sms nabiralnik in ugotovila, da naslednji klubi niso poslali rezultatov in sicer:

Za 12.kolo: KMN KERENČIČEVA, KMN PANONSKA, KMN ODRANCI, KMN INTER DOMAJINCI.

Za 13.kolo: KMN PANONSKA.

Vsi navedeni klubi se predajo v disciplinski postopek DK.

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

Predsednik TK

Vereš Darko

Kategorija: