Zapisniki

6. seja Disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

6. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 04.04.2012 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

ASFALTNA LIGA 12.kolo in 13.kolo

 

V 12.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN BELTINCI, domača ekipa k zapisniku ni priložila prijave igralcev obeh klubov. Klub KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

 

V 13.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN KERENČIČEVA, domača ekipa k zapisniku ni priložila prijave igralcev domačega kluba. Klub ŠD KRAŠČI09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni. 

 

Tekmovalna komisija je pregledala sms nabiralnik in ugotovila, da naslednji klubi niso poslali rezultatov in sicer:

Za 12.kolo: KMN KERENČIČEVA, KMN PANONSKA, KMN ODRANCI, KMN INTER DOMAJINCI.

Za 13.kolo: KMN PANONSKA.

Vsi navedeni klubi se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznujejo z 4,17 eur kazni.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: