Zapisniki

Zapisnik DK 23.05.2018

|

ZAPISNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE Z DNE 23.5.2018

PLT :18 KOLO

KMN ČARDA: KMN BAKOVCI

SKLEP DK 23/2018 : Igralec KMN ČARDA TOMAŽ ČARNI reg.št. 3297 vpisan v zapisnik tekme pod št. 55 je po ugovarjanju na odločitev sodnika prejel zeleni karton. Ker je nadaljeval z ugovarjanjem in žaljenjem je prejel rdeči karton. Po tekmi se je opravičil sodniku.

Prispela je izjava s strani g. Tomaž Čarni in KMN Čarda v kateri obžaluje dejanja naperjena proti sodniku tekme.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. Tomažu Čarniju po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi ugovarjanja in žalitev napram sodniku po izključitvi dosodi 2 tekme prepovedi. Upoštevajoč olajševalne okoliščine po 6. členu DP MZKMN MS se izreče navedenemu igralcu enotna kazen 1 ( ene ) tekme prepovedi. Prepoved velja za 19.krog.

Disciplinski sodnik:

Darko Vereš,l.r.

Kategorija: