Zapisniki

7. Seja tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

7. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 19.04.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

POMURSKA LIGA 10.kolo in 11.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 10.kolu na tekmi med ŠD TRNJE in KMN NEMČAVCI je igralec KMN NEMČAVCI, ROBERT KOZAR prejel rdeči karton. Igralec ROBERT KOZAR se preda v disciplinski postopek DK.

 

ASFALTNA LIGA 14.kolo in 15.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 14.kolu na tek mi med KMN INTER DOMAJINCI in ŠD KRAŠČI09 je pomanjkljiv zapisnik tekme. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila prijave igralcev obeh ekip. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

V 15.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN KERENČIČEVA je igralec KMN RAKIČAN, UROŠ DERVARIČ prejel rdeči karton. Igralec UROŠ DERVARIČ se preda v disciplinski postopek DK.

V 15.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN KERENČIČEVA se sodnik KAROLI JANEZ zaradi neizpolnjevanja dolžnosti sodnika po 19.členu tekmovalnega pravilnika preda v disciplinski postopek DK.

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

2. Tekoče zadeve

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 Predsednik TK       

 Vereš Darko

Kategorija: