Zapisniki

7. Seja disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

7. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 19.04.2012 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 10.kolo in 11.kolo

V 10.kolu na tekmi med ŠD TRNJE in KMN NEMČAVCI je igralec KMN NEMČAVCI, ROBERT KOZAR prejel rdeči karton. Igralec ROBERT KOZAR se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 11., 12. in 13.kolo.

 

ASFALTNA LIGA 14.kolo in 15.kolo

V 14.kolu na tek mi med KMN INTER DOMAJINCI in ŠD KRAŠČI09 je pomanjkljiv zapisnik tekme. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila prijave igralcev obeh ekip. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 15.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN KERENČIČEVA je igralec KMN RAKIČAN, UROŠ DERVARIČ prejel rdeči karton. Igralec UROŠ DERVARIČ se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 16. in 17.kolo.

 

V 15.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN KERENČIČEVA se sodnik KAROLI JANEZ zaradi neizpolnjevanja dolžnosti sodnika po 19.členu tekmovalnega pravilnika, kaznuje po 8.b členu in 22.členu disciplinskega pravilnika z prepovedjo sojenja na 3 (treh) kolih  in velja za 16., 17. in 18.kolo asfaltne lige.

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

    Predsednik DK

    ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: