Zapisniki

Zapisnik DK in TK 03.10.2018

|

ZAPISNIK TEKMOVALNE KOMISIJE

Sklep TK 1/2018-2019: Na podlagi prijav akterjev zveze se ekipi KMN METEOR MELINCI za malomarno organizacijo tekme ( neprimerno delovanje redarske službe po tekmi) 3. KOLA proti KMN TELEING RAZKRIŽJE prišteje v tekmovanju FAIR PLAY 5 kazenskih točk.

Sklep TK 2/2018-2019:Na podlagi prijav akterjev zveze se ekipi KMN MURA KROG za malomarno organizacijo tekme 4. kola proti ŠD LORDI IVANJKOVCI ( neprimerno žaljenje akterjev tekme po zvočnikih in ustvarjanja neprimernega vzdušja) prišteje v tekmovanju FAIR PLAY 5 kazenskih točk.

Sklep TK 3/2018-2019: Tekma 4. KOLA PLT med ekipama KMN TELEING RAZKRIŽJE: KMN BAKOVCI se zaradi neprihoda in odpovedi KMN BAKOVCI zaradi premajhnega števila igralcev registrira s 3:0 za ekipo KMN TELEING RAZKRIŽJE.

Sklep TK 4/2018-2019: Tekma 5. KOLA PAL med ekipama KMN KRIM MALA NEDELJA: KMN MURA KROG se zaradi neprihoda in odpovedi KMN MURA KROG zaradi premajhnega števila igralcev registrira s 3:0 za ekipo KMN KRIM MALA NEDELJA.

Sklep TK 5/2018-2019: Tekma 4. KOLA med ekipama KMN BANGLADEŠ: KMN PANONSKA se zaradi odpovedi in predaje zaradi premajhnega števila igralcev KMN BANGLADEŠ registrira z rezultatom 0:3 v korist ekipe KMN PANONSKA MS.

Vodja TK: Darko Vereš

ZAPISNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE Z DNE 03.10.2018

PAL LIGA: 4.KOLO

KMN MURA KROG: ŠD LORDI IVANJKOVCI

SKLEP DK 3/2018-2019 : Igralec ŠD LORDI IVANJKOVCI št.6 ANTOLIN ALEŠ, reg.št.2818 je bil izključen v 44.minuti po konfrontaciji in odrivanju z nasprotnim igralcem. Igrišče je zapustil športno.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. ANTOLIN ALEŠU po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi prejetega rdečega kartona na tekmi dosodi 1( ena) tekme prepovedi. Prepoved velja za 5.krog.

SKLEP DK 4/2018-2019 : Igralec KMN MURA KROG št.7 MEOLIC ŽIGA, reg.št.2652 je bil izključen v 44.minuti po konfrontaciji in odrivanju z nasprotnim igralcem. Igrišče je zapustil športno.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. MEOLIC ŽIGI po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi prejetega rdečega kartona na tekmi dosodi 1( ena) tekme prepovedi. Prepoved velja za 5.krog.

SKLEP DK 5/2018-2019 : Igralec KMN MURA KROG št.19 HORVAT DANILO, reg.št.1329 je bil izključen v 47.minuti zaradi ugovarjanja in žaljenja akterjev tekme. Igrišče je zapustil nešportno ob nadaljevanju žaljenja prisotnih akterjev zveze.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. HORVAT DANILU po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi ugovarjanja in žalitev napram akterjem zveze po izključitvi dosodi 2 ( dve) tekmi prepovedi. Prepoved velja za 5. in 6. krog.

SKLEP DK 6/2018-2019: Ekipam KMN BAKOVCI, KMN MURA KROG, KMN BANGLADEŠ se po 8. členu d) 1.točka izreče kazen za prvi neopravičen neprihod na tekmo v vrednosti 50,04 €.

Upoštevajoč še točke pravilnika 23. in 24. ter predvsem olajševalne okoliščine 6.člen pravilnika izreče po 8. členu c) 1. alineja kazen OPOMIN brez spremljajoče denarne kazni za prvi neopravičen neprihod. V kolikor se bo navedenim klubom primerilo, da tudi v prihodnje ne bodo odigrale delegiranih tekem se denarna kazen uveljavi nazaj upoštevajoč obteževalne okoliščine iz 6-člena DP MZKMN MS.

Opozarja se navedene klube, da si uredijo stanje v klubih, da se nadaljnje tekme odigrajo.

Disciplinski sodnik:

Darko Vereš,l.r.

Kategorija: