Zapisniki

8.seja PREDSEDSTVA

|

 

ZAPISNIK

8. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 23.04.2012 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo zveze sprejme sklep, da se registracije igralcev v spomladanskem delu zaračunajo klubom skupaj z kaznimi za  kartone v mesecu juniju 2012.

 

Predsedstvo zveze sprejme sklep, da se za naslednjo sejo povabi tudi predstavnika klubov KMN Mura Krog in KMN Inter Črenšovci, kot organizatorja zaključnih turnirjev.

 

Predsedstvo je obravnavalo potek tekmovanj v asfaltni in travnati ligi. V travnati ligi poteka tekmovanje normalno saj je dosedaj bil samo en rdeči  karton.

V asfaltni ligi pa je disciplinska komisija kaznovala vse prekrške po disciplinskem pravilniku disciplinske komisije.

 

Predsedstvo je obravnavalo vlogo ŠD Dolnja Bistrica za sprejem v članstvo MZKMN Murska Sobota. Vloga se bo posredovala na skupščino MZKMN Murska Sobota.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

    Predsednik MZKMN

    Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: