Zapisniki

8.seja Tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

8. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 04.05.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 12.kolo in 13.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 13.kolu na tekmi med ŠD METEOR MELINCI in KMN BULLS APAČE je bila tekma prekinjena v 29.minuti igranja pri rezultatu 5:2 zaradi tehnične napake z reflektorji (višja sila).

 

Sklep tekmovalne komisije: V skladu z 47.členom tekmovalnega pravilnika sprejme tekmovalna komisija sklep, da se tekma ponovno odigra (14.člen c)alineja) in sicer 16.maja ob 19.00 uri v Melincih.

 

Ostali sklepi: Stroške organizacije prekinjene tekme nosi domačin, stroške nastale s prihodom gostujoče ekipe nosijo gosti. Sodniške stroške plača domačin.

 

Sklep tekmovalne komisije za ponovno tekmo: Stroške organizacije prekinjene tekme nosi domačin, stroške nastale s prihodom gostujoče ekipe nosijo gosti. Sodniške stroške plača domačin.

 

ASFALTNA LIGA 16.kolo in 17.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

  V 16.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN RAKIČAN,  je ekipa KMN INTER DOMAJINCI predložila pomanjkljiv zapisnik o tekmi, ker ni predložila prijave ekip. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 V 17.kolu na tekmi med KMN KRAŠČI09 in KMN MURA KROG, je ekipa KMN KRAŠČI09 predložila pomanjkljiv zapisnik o tekmi, ker ni preložila prijave ekipe za KMN KRAŠČI09. Ekipa KMN KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN LIPOVCI in KMN BANGLADEŠ ekipa KMN LIPOVEC ni prišla na tekmo. Ekipa KMN LIPOVCI se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se po 42.členu tekmovalnega pravilnika registrira z rezultatom 0:3 za KMN BANGLADEŠ.

 

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 2. Tekoče zadeve

 Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

   Predsednik TK        

   Vereš Darko

Kategorija: