Zapisniki

Zapisnik skupščine 2019 06.03.2019

|

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA

MLADINSKA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA

ZAPISNIK skupščine MZKMN Murska Sobota, ki je potekala dne 06.03.2019 ob 18.00 uri v prostorih hotela Zvezda v Murski Soboti.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Poročila:

-          Predsednika zveze

-          Predsednika tekmovalne komisije

-          Predsednika disciplinske komisije

-          Finančno poročilo

-          Predsednika nadzornega odbora

 1. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 2. Razrešitev dosedanjega vodstva in izvolitev novega vodstva zveze
 3. Plan dela 2019 in finančni plan 2019
 4. Razprava o začetku prvenstva 2018/19 pomlad
 5. Članarina pomladanski del
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno

1.) Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS, se zahvalil prisotnim za  prihod na skupščino.

 1. Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so predlagani naslednji kandidati: Predsednik: Darko Vereš, član: Sašo Horvat, Primož Gjerkiš in zapisnikar: Robert Šooš. Overovitelja zapisnika: Milko Podlesek in Darko Tratnjek. Predlog je bil soglasno sprejet.

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlagani dnevni red se prebere in se soglasno sprejme.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 12 predstavnikov klubov od 18 vabljenih klubov.

5.) Poročila za leto 2018

Poročilo o delu zveze poda Darko Vereš, kakor tudi za disciplinsko komisijo in tekmovalno komisijo. Število klubov se giblje med 10 in 12 klubov v travnati ligi in 8 do 10 klubov v asfaltni ligi. Naša zveza je včlanjena v Slovensko malogonometno ligo. Naša želja je, da bi se kateri igralec iz naše zveze udeležil prvenstva v Grčiji kot predstavnik Slovenije.

Jesenski del je v travnati ligi odigralo 10 klubov, prvak je bila ekipa ŠD Trnje. V asfaltni ligi je tekmovalo 8 klubov in jesenski prvak je bila ekipa ŠD Lordi Ivanjkovci.

Disciplinska komisija je imela 6 sej, ker je bilo kar nekaj dela. Komisija je izdala 8 sklepov tekmovalne komisije in 12 sklepov disciplinske komisije. V asfaltni ligi je bilo več nepriljubljenih situacij kot v travnati ligi in zaradi tega je bilo tudi izdanih več sklepov disciplinske komisije.

Letos nismo uspeli organizirati zimski turnir ampak ga bomo organizirali v mesecu decembru oziroma v mesecu januarju naslednjega leta.

Finančno poročilo za leto 2018 poda Robert Šooš in obrazloži prihodke in odhodke zveze.

Nadzorni odbor se ni sestal, zato tudi ni poročila in se preloži pregled poslovanja na novi nadzorni odbor, ki bo pregledal dokumentacijo in podal svoje poročilo, ki bo objavljeno naknadno.

6.) Razprava po poročilih

Razprave po poročilih ni bilo in so bila vsa poročila soglasno sprejeta.

7.) Razrešitev dosedanjega vodstva in izvolitev novega vodstva zveze

Predsedstvo zveze 5 članov : Darko Vereš, Primož Gjerkiš, Darko Tratnjek, Zvonko Tušak, Robert Kozar

Nadzorni odbor 3 člani: Mitja Smej, Aleš Žekš, Karl Zamuda

Disciplinska komisija 1 član: Darko Vereš

Predlog novega vodstva:

Predsedstvo zveze 5 članov : Darko Vereš, Primož Gjerkiš, Darko Tratnjek, Damjan Perger, Denis Vamberger

Nadzorni odbor 3 člani: Mitja Tratnjek, Roman Vinkovič, Sašo Horvat

Disciplinska komisija 1 član: Martin Mesarič

Predlog je bil soglasno sprejet in se novo vodstvo potrdi.

8.) Plan dela za leto 2019 in finančni plan za leto 2019

Moramo se posvetiti pridobivanju novih klubov, izterjati zaostali dolg klubov. Finančni plan ostane v isti višini kot v letu 2018.

9.) Začetek prvenstva 2018/19 spomladanski del

Začetek prvenstva v pomurski ligi asfalt je 23.03.2019. Zaključni turnir v asfaltni ligi bo potekal v začetku meseca junija. KMN Panonska bo sporočila, če bo organizirala turnir.

Začetek prvenstva v pomurski ligi trava je 06.04.2019.

Sprejme se sklep, da mora sodnik dostaviti zapisnik najkasneje v roku 48 ur po odigrani tekmi. Lahko zapisnik dostavi v nabiralnik, pošlje po mailu ali kot sms na telefon 041 704 990.

10.) Članarina spomladanski del

Članarina ostane ista kot v jesenskem delu, to je 100,00 eur za travnato ligo in 90,00 eur za asfaltno ligo. Članarino je potrebno poravnati pred začetkom prvenstva.

11. Pobude in vprašanja

Pobuda s strani klubov je, da bi se ustanovila veteranska futsal liga na asfaltu, igralci bi lahko igrali s starostjo nad 35 let.

12. Razno

Skupščina zaključena ob 19.00 uri. 

Zapisnikar:                                                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                           Darko Vereš

Overovitelja zapisnika:

Darko Tratnjek _____________________________

Milko Podlesek _____________________________

Kategorija: