Zapisniki

8.seja Disciplinske komisije

|

 

ZAPISNIK

8. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 04.05.2012 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 12.kolo in 13.kolo

Ni obravnavala nobenega prekrška.

 

ASFALTNA LIGA 16.kolo in 17.kolo

 

V 16.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN RAKIČAN,  je ekipa KMN INTER DOMAJINCI predložila pomanjkljiv zapisnik o tekmi, ker ni predložila prijave ekip. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN KRAŠČI09 in KMN MURA KROG, je ekipa KMN KRAŠČI09 predložila pomanjkljiv zapisnik o tekmi, ker ni preložila prijave ekipe za KMN KRAŠČI09. Ekipa KMN KRAŠČI09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 17.kolu na tekmi med KMN LIPOVCI in KMN BANGLADEŠ ekipa KMN LIPOVEC ni prišla na tekmo. Ekipa KMN LIPOVCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

    Predsednik DK

    ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: