Zapisniki

Zapisnik TK in DK z dne 06.05.2019

|

ZAPISNIK TK IN DK Z DNE 06.05.2019

ZAPISNIK TK Z DNE 29.04.2019 – ZAOSTAL PRIMER:

Tekma 13.kola med KMN Tešanovci in ŠD Trnje je bila prekinjena v 45.minuti zaradi vklopa namakalnega sistema. Zaradi razjasnitve okoliščin se poziva KMN Tešanovci, da pojasnijo okoliščine vklopa namakalnega sistema v roku 48 ur. Pojasnila je potrebno poslati pisno na mail  , najkasneje do srede 01.05.2019 do 12.00 ure. Prav tako se poziva priče ekipo ŠD Trnje, da pošlje pojasnilo prekinitve tekme najkasneje do srede 01.05.2019 do 12.00 ure. Sodnik je svoje pojasnilo že podal.

Na tekmi 13.kola med KMN Tešanovci in ŠD Trnje so zaradi prejetih rdečih kartonov bili izključeni naslednji igralci:

Igralec reg.št. 2625 Cipot Primož, igralec reg.št. 2772 Legenič Marko in igralec reg.št.3014 Kotnjek Luka. Navedeni igralci so do nadaljnega v suspenzu in imajo prepoved igranja tekem od 14.kola naprej.

NADALJEVANJE SEJE Z DNE 29.04.2019 v zvezi s tekmo KMN TEŠANOVCI : ŠD TRNJE

Disciplinski sodnik je prejel pojasnila s strani KMN TEŠANOVCI in ŠD TRNJE ter sodnika tekme. Prav tako so poslali izjave vsi kaznovani (suspendirani) igralci kar se upošteva kot olajševalna okoliščina pri izreku kazni.

Kratek povzetek: KMN Tešanovci so navedli nekaj razlogov nezadovoljstva glede sojenja in samega zaključka tekme.

ŠD Trnje je podalo svoje videnje glede vseh dogodkov in o namernem oziroma nenamernem vklopu namakalnega sistema.

Sodnik tekme je tekmo prekinil v 45.minuti tekme pri rezultatu 1: 2 in na igrišču 6 igralcev : 6 igralcev zaradi utemeljenega suma glede namernega vklopa namakalnega sistema in stopnjevanja groženj s strani vodstva KMN TEŠANOVCI in igralcev obeh ekip ter publike po izključitvah v 38. minuti tekme ko je prišlo do konfrontacije med večimi igralci, kjer je sodnik po mnenju priče, ki je podkovana z znanjem iz PNI pravilno kaznoval vse vpletene. V komentar sojenja se tako disciplinski sodnik ne spušča in je ocenil, da so prekrški primerno kaznovani in bodo sankcionirani po pravilniku in splošnih navodilih.

Sodnik tekme se je glede na to, da je bil sam tam in ob pomanjkljivi organizaciji tekme ( redarska služba) po mojem mnenju pravilno odločil, da je začasno prekinil tekmo in prepustil odločanje o tekmi disciplinski in tekmovalni komisiji.

Disciplinski sodnik se je osredotočil na dogodek glede vklopa namakalnega sistema v 45. minuti. V zvezi s tem sem prosil za izjavo še človeka, ki je na dan tekme pregledoval in urejal časovno uro avtomatike na namakalnem sistemu in pripravljal igrišče podnevi z zalivanjem. Ta je pojasnil, da je pustil sistem nastavljen na avtomatsko in vklop vsak dan okrog 21.00 ure. Ura ni točno nastavljena zato dopuščamo možnost odstopanja za par minut kar sovpada s približnim vklopom na tej tekmi.

Na podlagi UGOTOVITVE vseh dejstev za katere je bilo potrebno vložiti kar nekaj časa in tehtnega premisleka o odločanju je odločitev disciplinskega sodnika naslednja:

 

Sodnik je tekmo prekinil iz objektivnih okoliščin. Krivda glede namernega vklopa namakalnega sistema ni dokazana. Vse odločitve v zvezi s prekrški, ki so bili pred začasno prekinitvijo ostajajo v veljavi.

V skladu s spremembo pravil nogometne igre iz leta 2018 se drugi del odstavka, ki govori o dveh tretjinah igralnega časa za določanje rezultata tekme ne uporablja več termin iz 47. člena tekmovalnega pravilnika in se tekma odigra do konca. Primeri iz MNZ MS v letu 2018, ko sta bili dve tekmi zaradi močnega naliva in toče prekinjeni v 70. minuti in 46. minuti in se naknadno odigralo do konca v prostem terminu.

SKLEP TK 10/2018-2019:

Tekma med ekipama KMN TEŠANOVCI : ŠD TRNJE se mora odigrati od 45.minute dalje ( trajanje tekme brez morebitnega podaljška 16 minut). Trenutni rezultat je 1:2. Tekma se nadaljuje s sodniškim metom s sredine igrišča. Stanje igralcev na igrišču je 6 : 6. Na tekmi lahko igrajo igralci, ki so registrirani in ne glede na to ali so bili vpisani V ZAPISNIK v prekinjeni tekmi razen izključenih in suspendiranih igralcev. Zapisnik bo objavljen na internetni strani zveze. Tekmo je potrebno odigrati do maksimalno 25.5.2019 oziroma dve koli pred zaključkom tekmovanja. Stroške prekinjene tekme bo izjemoma nosila MZKMN MS po predloženih potrdilih o stroških z obeh klubov. Tekmo bo odsodil do konca nevtralni sodnik, ki ga bo določil referent za delegiranje sodnikov.

S strani obeh klubov pričakujem termin odigravanja tekme do 13.05.2019 drugače ga določi TK sama.

Kazni za storjene prekrške so sledeče:

SKLEP DK 13/2018-2019 : Igralec KMN TEŠANOVCI št.42 CIPOT PRIMOŽ, reg.št.2625 je bil izključen v 38.minuti po konfrontaciji in odrivanju z nasprotnim igralcem. Na igrišče je vstopil z rezervne klopi. Igrišče je zapustil nešportno ter nadaljeval z žalitvami tudi po odhodu iz igrišča.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. CIPOT PRIMOŽU po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi prejetega rdečega kartona na tekmi ter zaradi ugovarjanja in žalitev napram akterjem zveze dosodi 2( DVE) tekme prepovedi. Prepoved velja za 14.krog in 15. krog.

SKLEP DK 14/2018-2019 : Igralec KMN TEŠANOVCI št.80 LEGENIČ MARKO, reg.št.2772 je bil izključen v 38.minuti po brezobzirnem prekršku nad igralcem ŠD TRNJE št.27 KOTNJEK LUKA . Igrišče je zapustil športno.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. LEGENIČ MARKO po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi prejetega rdečega kartona po storjenem brezobzirnem prekršku na tekmi dosodi 1( ena) tekme prepovedi. Prepoved velja za 14.krog.

SKLEP DK 15/2018-2019 : Igralec ŠD TRNJE št, 27 KOTNJEK LUKA, reg.št.3014 je bil izključen v 38.minuti zaradi konfrontacije in odrivanja nasprotnega igralca, ki ga je prej ustavil z brezobzirnim prekrškom.

V skladu s splošnimi navodili NZS – disciplinska politika vodenja lig in našim disciplinskim pravilnikom MZKMN MS se igralcu g. KOTNJEK LUKA po 8. čl. a) 2. alineja , 9.členu in 18. členu DP MZKMN MS zaradi prejetega rdečega kartona povzročitve konfrontacije in odrivanja nasprotnega igralca ( 2) tekmi prepovedi. Upošteva se olajševalna okoliščina po 6. členu pravilnika saj smatramo, da je šlo za nepremišljeno reakcijo na dogodek, ki je bil pred tem storjenim prekrškom. Prepoved velja za 14. in 15. krog.

SKLEP DK 16/2018-2019: ekipa KMN TEŠANOVCI se po 8.čl. c) 1.alineja in 23.členu zaradi slabe in malomarne organizacije tekme ( vklop namakalnega sistema in ni bilo redarske službe za zaščito akterjev tekme) kaznuje z OPOMINOM. Ekipa je dolžna povrniti stroške sodniške takse v roku 14 dni na TRR zveze.

SKLEP TK 11/2018-2019:

TEKMA 14. kroga PLT med ekipama KLUB MLADIH ODRANCI : ŠD METEOR MELINCI se zaradi premajhnega števila igralcev ŠD METEOR MELINCI po obvestilu na vodstvo zveze ni odigrala. Sodniški stroški niso nastali. Tekma se registrira s 3:0.

SKLEP TK 12/2018-2019:

TEKMA 17. kroga PAL med ekipama ŠD LORDI IVANJKOVCI : KMN BAR ATLANTIS se ni odigrala zaradi ne spremljanja tekočega delegiranja in razporeda lige s strani KMN BAR ATLANTIS. Tekma se registrira s 3:0.

SKLEP TK 13/2018-2019:

Tekma 10.kroga PLT med ekipama KMN ELBO GOMILICA: ŠRD SOBOTA ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ŠRD SOBOTA. Tekmo so odpovedali na dan odigravanja tekme. Tekma se registrira s 3:0.

SKLEP DK 17/2018-2019: Ekipa ŠD METEOR MELINCI se po 8. členu d) 1.točka izreče kazen za prvi neopravičen neprihod na tekmo v vrednosti 50,04 €.

Upoštevajoč še točke pravilnika 23. in 24. ter predvsem olajševalne okoliščine 6.člen pravilnika izreče po 8. členu c) 1. alineja kazen OPOMIN brez spremljajoče denarne kazni za prvi PREKRŠEK. Ob ponovljenem prekršku se olajševalna okoliščina ukine in se plača celotna kazen.

 

SKLEP DK 18/2018-2019: Ekipa KMN BAR ATLANTIS se po 8. členu d) 1.točka izreče kazen za prvi neopravičen neprihod na tekmo v vrednosti 50,04 €.

Upoštevajoč še točke pravilnika 23. in 24. ter predvsem olajševalne okoliščine 6.člen pravilnika izreče po 8. členu d) 1. točka denarna kazen 30,00 € kolikor znašajo sodniški stroški zaradi prihoda sodnika.

 

SKLEP DK 19/2018-2019: Ekipa ŠRD SOBOTA se po 8. členu d) 1.točka izreče kazen za prvi neopravičen neprihod na tekmo v vrednosti 50,04 €.

Upoštevajoč še točke pravilnika 23. in 24. ter predvsem olajševalne okoliščine 6.člen pravilnika izreče po 8. členu d) 1. točka denarna kazen 30,00 € kolikor znašajo sodniški stroški zaradi prihoda sodnika.

Kategorija: