Zapisniki

9.seja predsedstva

|

 

ZAPISNIK

9. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 21.05.2012 ob 18.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko, predstavnik KMN Inter Črenšovci, predstavnika KMN Mura Krog)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predstavnikoma KMN Mura Krog se predstavi predlog tekmovanja na zaključnem turnirju, ki bo 9.junija z začetkom predvidoma ob 10.uri. Predlog zveze je bil v obravnavi in se predsedstvo ter predstavnika strinjata z predlogom zveze, da se tekme odigrajo 2x10 minut. Ekipe se razdelijo v štiri skupine in se nato odigra polfinale in finale. Sodnike si uredi klub sam med sodniki, ki sodijo v asfaltni ligi.

 

 

Predstavniku KMN Inter Črenšovci se predstavi predlog tekmovanja na zaključnem turnirju, ki bo 10.junija z začetkom predvidoma ob 13.uri. Sodnike si uredi klub sam med sodniki, ki sodijo v pomurski ligi. Predlog zveze je bil v obravnavi in se predsedstvo ter predstavnik kluba strinja z predlogom zveze, da se tekme odigrajo 2x10 minut. Ekipe se razdelijo v dve skupini in se nato odigra polfinale in finale.

 

 

Predsedstvo je obravnavalo poročilo predsednika zveze, ki je bil na sestanku zvez malega nogometa zaradi organizacije in izvedbe turnirja zmagovalcev vseh zvez, ki bo dne 24.junija.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

    Predsednik MZKMN

    Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: