Zapisniki

Zapisnik skupščina 14.08.2019

|

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA

MLADINSKA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA

ZAPISNIK skupščine MZKMN Murska Sobota, ki je potekala dne 14.8.2019 ob 18.00 uri v prostorih hotela Zvezda v Murski Soboti.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Poročila o tekmovanju 2018/2019
 6. Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi
 7. Razpored tekmovanj v obeh ligah 2019/2020
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

1.) Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS, se zahvalil prisotnim za  prihod na skupščino.

 1. Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so predlagani naslednji kandidati: Predsednik: Primož Gjerkiš, član: Darko Vereš, Damjan Pergar, zapisnikar: Robert Šooš. Predlog je bil soglasno sprejet.

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlagani dnevni red se prebere in se soglasno sprejme.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 10 članov od 14 vabljenih.

5.) Poročila o tekmovanju 2018/2019

Poročilo poda Darko Vereš za disciplinsko komisijo in za tekmovalno komisijo.

V pomurski ligi na travi je tekmovalo 10 klubov, naslov prvaka je osvojila ekipa ŠD Trnje, pred ekipo KMN Tešanovci in KMN Elbo Gomilica.

V asfaltni ligi je tekmovalo 7 klubov, naslov prvaka je osvojila ekipa ŠD Lordi Ivanjkovci pred ekipo ŠD Krim Mala Nedelja in KMN Lipovci. V jesenskem delu je iz tekmovanja izstopila ekipa KMN Bangladeš.

Pokalno tekmovanje oziroma Zelkov memorial je osvojila ekipa ŠD Lordi Ivanjkovci pred ekipo ŠD Krim Mala Nedelja in KMN Lipovci.

Razprava
po poročilih:

Predstavniki klubov povejo, da je popestritev lige vstop ekipe KMN Elbo Gomilica, kjer je sosedski derbi z ekipo ŠD Trnje vedno dobro obiskan.

6.) Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi

Pomurska liga

Na podlagi prijav klubov, ki so se prijavili v tekmovanje v naslednji sezoni je 10 klubov, to so:

 1. ŠD TRNJE
 2. KMN TEŠANOVCI
 3. KMN ELBO GOMILICE
 4. KMN TELEING RAZKRIŽJE
 5. ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA
 6. ŠD METEOR MELINCI
 7. KMN MLADIH ODRANCI
 8. ŠRD SOBOTA
 9. RŠD KAMENCI
 10. ROMSKA AKADEMIJA PUŠČA

Na podlagi razprave se sprejme naslednji sklep:

Ekipo RŠD KAMENCI se pozove, da najkasneje do 21.08.2019 poravna vse zapadle obveznosti do zveze, ki znašajo 482,56 eur, plus tekoča taksa v višini 100,00 eur. Po plačilu zapadlih in tekočih obveznosti se ekipa lahko vključi v tekmovanje za sezono 2019/2020. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ekipo Romska Akademija Pušča se na podlagi vloge za registracijo v tekmovalnem letu 2019/2020 zavrne zaradi zaprtega sistema tekmovanja v pomurski ligi na travi za sezono 2019/2020. Sklep je bil soglasno sprejet.

Skupščina sprejme sklep, da se formira pomurska liga na travi z 8 člani, pogojno z 9 člani, če ekipa RŠD Kamenci poravna obveznosti za sezono 2019/2020 do navedenega datuma. Sklep je bil soglasno sprejet.

Asfaltna liga

Na podlagi prijav klubov, ki so se prijavili v tekmovanje v naslednji sezoni je 6 klubov, to so:

 1. ŠD LORDI IVANJKOVCI
 2. ŠD KRIM MALA NEDELJA
 3. KMN LIPOVCI
 4. KMN BELTINCI
 5. KMN MURA KROG
 6. KMN BAR ATLANTIS

Skupščina sprejme sklep, da se formira pomurska liga asfalt z 6 člani za sezono 2019/2020. Sklep je soglasno sprejet.

7.) Razpored tekmovanj v obeh ligah

Razpored tekmovanj

Začetek prvenstva v pomurski ligi trava je 07.09.2019. Pari prvega kola so:

ŠD TRNJE : ŠRD SOBOTA

ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA : KMN ELBO GOMILICA

KMN MLADIH ODRANCI : KMN TEŠANOVCI

KMN TELEING RAZKRIŽJE : ŠD METEOR MELINCI

   

Asfaltna liga:

Začetek prvenstva v pomurski ligi asfalt je 07.09.2019, igra se trokrožni sistem. Sedem kol se odigra v jeseni, osem kol pa v spomladanskem delu. Pari prvega kola so:

ŠD LORDI IVANJKOVCI : KMN LIPOVCI (izjemoma v soboto).

KMN MURA KROG : ŠD KRIM MALA NEDELJA

KMN BAR ATLANTIS : KMN BELTINCI

8.) Pobude in vprašanja

Registracije igralcev se podaljša do 21.08.2019. Vse nove registracije in seznam igralcev je potrebno poslati na internetno stran.

Sodnike se naproša, da po tekmi pošljejo zapisnike z tekme na mail: ali pa dostavijo v nabiralnik v zveze, najkasneje v roku 48 ur po končani tekmi.

Nova pravila igranja v pomurski ligi na travi se uveljavi v sezoni 2019/2020, (izvajanje prostega strela, žrebanje ob začetku tekme). Izvajanje žoge iz outa lahko z nogo. Menjava igralcev velja isto kot dosedaj.

9.) Razno

Članarina ostane ista kot v spomladanskem delu, to je 100,00 eur za travnato ligo in 90,00 eur za asfaltno ligo. Rok plačila do 05.09.2019.

Zimski turnir bi se organiziral in izvedel prvo soboto v mesecu februarju 2020.

Zaključni turnir asfaltne lige se odigra v Ivanjkovcih v začetku junija 2020 po končanem tekmovanju v asfaltni ligi.

Skupščina zaključena ob 19.15 uri. 

Zapisnikar:                                                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                           Primož Gjerkiš

Kategorija: