Zapisniki

Zapisnik 9.seje tekmovalne komisije

|

 

ZAPISNIK

9. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 31.05.2012 ob 15.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 

POMURSKA LIGA 14.kolo, 15.kolo, 16.kolo in 17.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 18.kolo, 19.kolo, 20.kolo in 21.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati, razen tekem, za katere niso dostavljeni originalni zapisniki. Rezultati teh tekem so neuradni in bodo potrjeni po prejemu zapisnikov.

 

 

V 18.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN ODRANCI, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 18.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN KRAŠČI09 se sodnik KAREL HORVAT preda v disciplinski postopek DK.

 

V 19.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN ODRANCI, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 20.kolu na tekmi med KMN KRAŠČI09 in KMN RAKIČAN, ekipa KMN KRAŠČI09 ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN BANGLADEŠ ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN SLOVAN, ekipa KMN SLOVAN ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN RAKIČAN. Ekipa KMN SLOVAN se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN ODRANCI in KMN MURA KROG se trener ekipe KMN ODRANCI, ROBERT ARVAJ zaradi prejetega rdečega kartona do nadaljnjega suspendira in preda v disciplinski postopek DK.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN ODRANCI in KMN MURA KROG se zaradi slabe organizacije tekme ekipa KMN ODRANCI preda v disciplinski postopek DK.

 

Ekipa KMN INTER DOMAJINCI in KMN KRAŠČI09 se zaradi neupoštevanja pravil medobčinske zveze klubov malega nogometa predata v disciplinski postopek DK.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 Predsednik TK

 Vereš Darko

Kategorija: