Zapisniki

Zapisnik skupščine 04.03.2020

|

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA

MLADINSKA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA

ZAPISNIK skupščine MZKMN Murska Sobota, ki je potekala dne 04.03.2020 ob 18.00 uri v prostorih hotela Zvezda v Murski Soboti.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Poročila:
  • Predsednika zveze
  • Predsednika tekmovalne komisije
  • Predsednika disciplinske komisije
  • Finančno poročilo
  • Predsednika nadzornega odbora
 6. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 7. Razrešitev dosedanjega vodstva in izvolitev novega vodstva zveze
 8. Plan dela 2020 in finančni plan 2020
 9. Razprava o začetku prvenstva 2019/20 pomlad
 10. Članarina pomladanski del
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno
 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS, se zahvalil prisotnim za prihod na skupščino.

 1. Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so predlagani naslednji kandidati: Predsednik: Primož Gjerkiš, član: Sašo Horvat, Darko Vereš in zapisnikar: Robert Šooš. Predlog je bil soglasno sprejet.

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlagani dnevni red se prebere in se soglasno sprejme.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 10 predstavnikov klubov od 18 vabljenih klubov.

5.) Poročila za leto 2019

Poročilo o delu zveze poda Darko Vereš, kakor tudi za disciplinsko komisijo in tekmovalno komisijo. Jesenski del v pomurski ligi trava je po 7. odigranih kolih prvak ŠD TRNJE. Jesenski del prvenstva v asfaltni ligi je po 7.odigranih kolih prvak ekipa ŠD KRIM MALA NEDELJA.

V spomladanskem delu ostane še 8 kol v asfaltni ligi in zadnjih 6 kol odigravanje za prvaka. Za ta del prvenstva bo uskladitev tudi za sodnike, da bodo upoštevali pravila, ki veljajo za našo ligo.

Disciplinska komisija je imela 3 seje in so objavljeni na internetni strani. Dosedaj je bilo najmanj izrečenih kazni. Vsi sklepi so bili izdani za travnato ligo, v asfaltni ligi ni bilo nobenih prekrškov za disciplinsko komisijo.

Predsednik se zahvali sekretarju za dosedanje delo in objavljanje novic. Do datuma, ki se danes dogovori, se naj uredijo vse nove registracije. Igralci lahko igrajo na dvojno registracijo v večih ligah razen v ligah , Puconi, Goričko in Ravenska liga , ki kaznujejo dvojne registracije.

Za sodelovanje v reprezentanci lahko predlagamo igralca, ki bi želel igrati za selekcijo, kjer pa je pogoj nastopanje v ligi 1 v našem malo nogometnem združenju.

Finančno poročilo za leto 2019 poda Robert Šooš in obrazloži prihodke in odhodke zveze.

Nadzorni odbor je pregledal poslovanje in daje soglasje za sprejem finančnega poročila za leto 2019.

6.) Razprava po poročilih

Razprave po poročilih ni bilo in so bila vsa poročila soglasno sprejeta.

7.) Plan dela za leto 2020 in finančni plan za leto 2020

Zaključni turnir asfaltne lige v Ivanjkovcih v prvem tednu v mesecu juniju in dokončanje prvenstva v obeh ligah, ter ob 45.letnici delovanja Zveza organizirati turnir v dvorani v malem nogometu.

Finančni plan ostane v isti višini kot v letu 2019, prihodki v višini 3.700 eurov in odhodki v višini 3.700 eurov.

8.) Začetek prvenstva 2019/20 spomladanski del

Začetek prvenstva v pomurski ligi asfalt je 03.04.2020. Zaključni turnir v asfaltni ligi bo potekal 06.06.2020 v Ivanjkovcih.

Začetek prvenstva v pomurski ligi trava je 18.04.2020.

Prestopni rok od 01.02.2020 do 27.03.2020.

9.) Članarina spomladanski del

Članarina ostane ista kot v jesenskem delu, to je 100,00 eur za travnato ligo in 90,00 eur za asfaltno ligo. Članarino je potrebno poravnati pred začetkom prvenstva.

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

Potrebujemo delegata za skupščino malo nogometnega združenja, ki bo potekala v Ljubljani. Predsednik naše zveze bo na skupščini kot predstavnik nadzornega odbora.

Predlog, da se naredi razpis za nove člane v asfaltni ligi in objavi na internetni strani.

Skupščina zaključena ob 19.00 uri. 

Zapisnikar:                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                      Primož Gjerkiš

 

Kategorija: