Zapisniki

10.Seja tekmovalne komisije z dne 11.06.2012

|

 

ZAPISNIK

10. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 11.06.2012 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

 POMURSKA LIGA 18.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 V 18.kolu ne tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN BAKOVCI je bila tekma pri rezultati 1:0 prekinjena. Tekma se registrira z rezultatom 3:0.

 

 ASFALTNA LIGA 22.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 V 22.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI 09 in KMN ODRANCI je ekipa ŠD KRAŠČI09 dostavila pomanjkljiv zapisnik brez podpisov zapisnikarja in prijave igralcev domače ekipe. Ekipa ŠD KRAŠČI 09 se preda v disciplinski postopek DK.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 2. Tekoče zadeve

 Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

Predsednik TK                                                                                                                     

Vereš Darko

Kategorija: