Zapisniki

9.Seja disciplinske komisije z dne 11.06.2012

|

 

ZAPISNIK

9. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 11.06.2012 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

1.        Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.        Tekoče zadeve

3.        Razno

 

POMURSKA LIGA 14.kolo, 15.kolo, 16.kolo in 17.kolo

Ni obravnavala nobenega prekrška.

 

ASFALTNA LIGA 18.kolo, 19.kolo, 20.kolo in 21.kolo

V 18.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN ODRANCI, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.


V 18.kolu na tekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN KRAŠČI09 se sodnik KAREL HORVAT preda v disciplinski postopek DK. Sodnik KAREL HORVAT se po 8.členu disciplinskega pravilnika do nadaljnjega suspendira in sicer do naslednjega opravljanja izpita.


V 19.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN ODRANCI, ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.


V 20.kolu na tekmi med KMN KRAŠČI09 in KMN RAKIČAN, ekipa KMN KRAŠČI09 ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN KRAŠČI09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.


V 21.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN BANGLADEŠ ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni dostavila zapisnika o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.


V 21.kolu na tekmi med KMN RAKIČAN in KMN SLOVAN, ekipa KMN SLOVAN ni prišla na tekmo. Ekipa KMN SLOVAN se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 50,04 eur kazni.


V 21.kolu na tekmi med KMN ODRANCI in KMN MURA KROG se trener ekipe KMN ODRANCI, ROBERT ARVAJ zaradi prejetega rdečega kartona in nešportnega obnašanja po 10.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z prepovedjo opravljanja vseh funkcij v klubu do konca jesenskega dela prvenstva v letu 2012.

 

V 21.kolu na tekmi med KMN ODRANCI in KMN MURA KROG se zaradi slabe organizacije tekme (ni bilo redarjev) ekipa KMN ODRANCI po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

V 22.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI 09 in KMN ODRANCI je ekipa ŠD KRAŠČI09 dostavila pomanjkljiv zapisnik brez podpisov zapisnikarja in prijave igralcev domače ekipe. Ekipa ŠD KRAŠČI 09 se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

Ekipa KMN INTER DOMAJINCI in KMN KRAŠČI09 se zaradi neupoštevanja pravil medobčinske zveze klubov malega nogometa po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznujeta z 12,52 eur kazni.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r.

Kategorija: