Zapisniki

10.Seja predsedstva z dne 11.06.2012

|

 

ZAPISNIK

10. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 11.06.2012 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo se je seznanilo z organizacijo zaključnega turnirja travnate lige. Na turnirju se bodo podelili tudi pokali za prvenstvo, najboljšega strelca in fair play v Pomurski ligi.

 

Na podlagi sklepov tekmovalne in disciplinske komisije predsedstvo potrjuje dosežene registrirane rezultate in zaključuje tekmovanje v asfaltni in travnati ligi za sezono 2011/2012.

 

Predsedstvo je določilo komisijo za ogled pogojev igrišč za tekmovanje v Pomurski ligi za nove klube, ki so dali vlogo za tekmovanje v Pomurski ligi.  Klubom se pošlje pisno obvestilo o datumu in uri ogleda igrišč.

 

Predsedstvo je obravnavalo predlog za udeležbo na žrebanju ekip in na turnirju za prvaka prvakov zvez klubov malega nogometa Pomurja.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

 Predsednik MZKMN

 Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: