Zapisniki

11.Seja predsedstva

|

 

ZAPISNIK

11. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 30.06.2012 ob 15.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je pregledalo rezultate tekmovalnih lig in sprejelo sklepe za skupščino, ki bo predvidoma v sredini meseca julija.

 

Tekmovalna in disciplinska komisija sta pregledala pokalno tekmovanje v obeh ligah ter sprejelo naslednji sklep:

Zaradi predčasne zapustitve tekmovanja Zelkov pokal se ekipa KMN METEOR Melinci na podlagi sklepa predsedstva MZKMN Murska Sobota z dne 04.05.2012 kaznuje z 100,00 eur kazni.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

 

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: