Zgodovina

Ker se je mali nogomet, kot ga imenujemo pri nas, igral že pred ustanovitvijo 1. Medobčinske lige klubov malega nogometa konec leta 1974 v obliki turnirjev (kar priča letak iz leta 1974), se je na pobudo g. Karoli Janeza in Maučec Alojza spomladi leta 1975 organizirala 1. liga malega nogometa v kateri so nastopali: KMN Sebeborci, KMN Bratonci, KMN Slovan, KMN Zvezna, KMN Veščica, KMN Petanjci, KMN Kerenčičeva, KMN Bakovci, KMN Kupšinci in KMN Gederovci. Vrstni red je bil sledeči: 1. KMN Petanjci, 2. KMN Kupšinci, 3. KMN Bratonci. Po tej poskusni ligi malega nogometa je bil na pobudo nekaterih ekip sklican II. Občni zbor strokovnega odbora za mali nogomet (priloga), na katerega so povabili g. Trulčna in g. Vilda, kot predstavnika takratne Občinske zveze za telesno kulturo Murske Sobote. Na tem občnem zboru je MZKMN MS dobila tudi 1. uradno ime, ki se je glasilo: Občinska zveza za telesno kulturo Murska Sobota Strokovni odbor za mali nogomet, pod okriljem katerega se je tekmovalo že v dveh ligah (A in B ligi). Prvi predsednik je postal g. Karoli Janez. Že takrat so sprejeli Pravilnik oz. pravila malega nogometa (priloga). Iz pravil je tudi razvidno, da so nastopajoče ekipe lahko igrale mali nogomet na travnatem in asfaltnem igrišču. V letu 1976 je bil 1. organiziran tudi turnir za Zelkov memorial, ki poteka še dandanes. Na občnem zboru 11.09.1976 je tekmovanje dobilo naziv Občinska liga malega nogometa Murska Sobota. Kot zanimivost naj povemo še, da je v 1. celotni sezoni novoustanovljene lige malega nogometa 1. mesto zasedla ekipa KMN Bratonci, 2. mesto KMN Bakovci in 3. mestno KMN Kerenčičeva. V tem času je morala tudi vsaka sodelujoča ekipa v strokovni odbor predlagati po 1. člana. V letu 1978 so klubi dobili tudi prve članske izkaznice (priloga). Nato se je iz naše pokrajine ob Muri vedno več ekip prijavljalo na tekmovanje pod okriljem takratne MZKMN MS tako, da se je leta 1987 tekmovalo že v 4. ligah (A, B, C in D). Leta 1990 se ustanovi samostojna Občinska zveza klubov malega nogometa, ki ne dela več pod okriljem Občinske zveze za telesno kulturo Murska Sobota. Takrat v Občinski zvezi klubov malega nogometa nastopa že 56 ekip, in se število sodelujočih ekip z vsakim letom povečuje vse do sezone 1992/93, ko šteje že preko 70 ekip. Zaradi razlik igranja na travnati in asfaltni površini se v sezoni 1994/95 lige razdelijo in ustanovi se Asfaltna in Travnata liga. Leta 1999 se podpiše ustanovna listina med MZKMN Mursko Soboto, OZ KMN Gornjo Radgono, OZ KMN Puconci in OZ KMN Moravske Toplice o ustanovitvi Pomurske lige malega nogometa na travi. Podpisniki te listine so bili sledeči klubi: KMN Černelavci, KMN Krajna, KMN Kupšinci, KMN Meteor, KMN Tropovci, KMN Bulls, KMN Flamingo, KMN Videm, KMN Prosečka vas, KMN Triglav Predanovci, KMN Junior SNV in KMN Ivanci. Tako trenutno se pod okriljem MZKMN MS igra mali nogomet v Asfaltni ligi, v Pomurski ligi ter A in B ligi.

Dosedanji predsedniki: Karoli Janez, Žalig Ludvik, Pivar Mirko, Ratkai Oto, Bencik Dušan, Belec Srečko, Žekš Karel, Igor Celec